fbpx

Efterspørgsel på bofællesskaber er ikke aftagende - tværtimod!

Seniorbofællesskabet Havtprn i Ringkøbing er opført af Realdania By & Byg som en del af Realdanias initiativ ”Rum og fællesskaber for ældre”

Af Matthias Köppe, bestyrelsesmedlem Foreningen Bofællesskab.dk

Tidligere i oktober havde Vejledningsenheden under Bolig- og Planstyrelsen inviteret til et dagslangt netværksmøde for kommuner, boligorganisationer, private developere og borgere. Mødet havde til formål at stille skarpt på de behov, erfaringer og udfordringer, der opleves i arbejdet med etablering af flere bygge- og bofællesskaber.

Der er stor politisk bevågenhed omkring fordele, men også udfordringerne, ved ønsket om etablering af flere bygge- og bofællesskaber. Den nyoprettede vejledningsenhed under Bolig- og Planstyrelsen stiller netop vejledning til rådighed, som agerer fødselshjælper til flere bofællesskaber. Hos de mange deltagere på netværksmødet var der så mange spørgsmål, at der ikke var tid til, at alle blev besvaret. Det tyder på, at Vejledningsenheden kan levere en tiltrængt hjælpende hånd: Der er rigtig stor efterspørgsel på kollektive boformer og alt for lidt viden på området.
Jeg fik fx kontakt til tre personer, som kom fra bl.a. Vordingborg Kommune og Kerteminde Kommune. De havde aldrig hørt ordet “byggefællesskab’’ før. Men de vil gerne vide mere om emnet og vidste slet ikke, hvor de skulle starte. De kommunale aktører er meget interesserede i at prøve at fremme bo- og byggefællesskabsområdet, men følerder er mange regler, som ikke tilgodeser netop bofællesskabsområder eller står decideret i vejen. Der efterlyses hjælp fra politikere, lovgivere og myndigheder til at opdatere området eller overhovedet starte med at få det belyst.

Nyt kvarter med plads til fællesskaber

Blandt mødedeltagerne var også en forening af seniorer, der arbejder på at få Frederiksberg Kommune til at etablere flere seniorbofællesskaber. Kommunen har en gylden mulighed for at imødekomme ønsket, når Frederiksberg Hospital efter mere end 100 år som netop hospital med udgangen af 2026 skal omdannes til nye formål. Et helt nyt kvarter skal skyde op, og hovedbruddene er startet, for hvordan kan de mange bevaringsværdige bygninger, træer og haver bruges i en ny sammenhæng? Flere af de tværfaglige teams, der lægger planer for området, tænker i fællesskaber og fællesområder i kombination med mindre erhverv.Den kommunale vilje til at etablere de bofællesskaber, der synes at være behov for – herunder bofællesskaber, der kan inkludere enlige og lavindkomstgrupper – er ikke alene vigtig, men nødvendig, hvis området skal udbygges i lige så høj grad, som der er efterspørgsel.

Viden og inspiration om bygge- og bofællesskaber, men også andre ikke-traditionelle boformer som fx tiny houses vil løbende blive formidlet på vejledningsenhedens hjemmeside.

For Bofællesskab.dk er det vigtigt at deltage i den slags netværksdage, der netop omhandler alt det,v i arbejder med. Vi mødte talstærkt op fra bestyrelsen og ser frem til at samarbejde med de mange andre aktører om at skabe flere og bedre bofællesskaber.

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.


Dette websted bruger cookies, som gør det lettere for os at give dig en god oplevelse på vores website. Du kan vælge at give tilladelse eller afslå brug af cookies.