fbpx

Det grønne sommermarked

Målgruppen for Det Grønne Sommermarked er økosamfunds-/bofællesskabsbeboere, beboere i lokalområdet

Af Mette Solveig Aksglæde, kommunikationsmedarbejder for Foreningen Bofællesskab.dk

Har du planer d. 3 juni 2023? Hvis ikke, så sæt kryds i kalenderen! LØS og en lokal arbejdsgruppe inviterer nemlig til Det Grønne Sommermarked - et nyt koncept, som skal danne rammen om fællesskab, markedsplads og bæredygtig livsstil.

Formålet med Det Grønne Sommermarked

Det Grønne Sommermarked (DGS) er et nyt koncept, som har til formål at skabe et rum, hvor økosamfunds-/bofællesskabsbeboere samt deres lokalsamfund kan mødes omkring bæredygtig livsstil. DGS skal være en platform, hvor folk fra lokalsamfund, bofællesskabsfolk samt økosamfundsbeboere kan mødes og erfaringsudveksle, sælge lokale produkter og skabe nye bekendtskaber. Bofællesskaber og økosamfund er ofte karakteriseret af høj livstilfredshed, lav miljøbelastning og lokal udvikling, og på DGS skal netop disse livsformer blomstre og inspirere.

DGS er inspireret af et større projekt udviklet af medlemmer af LØS, der har gennemført et uddannelsesforløb gennem LØS via Erasmus+ mobilitetsprogrammet.

Et bæredygtigt marked

DGS har gennemgående fokus på bæredygtighed. Med bæredygtighed refereres der til de fire dimensioner i bæredygtighedshjulet, nemlig social, økonomisk, økologisk og verdensbillede. Den sociale dimension refererer bl.a. til at opbygge fællesskaber og værdsætte mangfoldighed, den økonomiske til lokal økonomi, socialt grønt erhvervsliv og at zoome ind på bæredygtighed frem for den globale økonomi. Den økologiske dimension inspirerer DGS ved at have fokus på lokale fødevarer og økologiske produkter og med verdensbillede fokuseres der især på at genskabe kontakten til naturen, samt menneskets og planetens sundhed. Disse er blot nogle få eksempler fra dimensionerne i bæredygtighedshjulet.

På DGS vil der være boder, som udbyder produkter og/eller koncepter, der falder inden for skiven af bæredygtighedshjulet. Der skal leves op til minimum én af dimensionerne - og ingen af dimensionerne må påvirkes negativt. Markedet imødekommer udover salg selvfølgelig også bytteboder og gratis ting. Markedet skal også være en platform for økosamfunds-/bofællesskabsbeboere til at sælge hjemmeflid og dermed vise, hvad der skabes i fællesskaberne.

Udover markedsdelen med køb/salg og bytte, skal markedet skabe rum for erfarings- og meningsudvekslinger samt hyggeligt samvær mellem venner, såvel som det skal kunne indbyde til nye bekendtskaber. Dette imødekommes bl.a. ved samtalesaloner om spændende temaer, samt foredrag og oplæg fra relevante oplægsholdere. Derudover vil Landsforeningen for Økosamfund kunne bruge Det Grønne Sommermarked som en relevant platform til at kommunikere om igangværende projekter, afprøve værktøjer mm..

Markedet skal fordre kreativitet for både børn og voksne, og musik og kunst inddrages i videst muligt udstrækning. Dertil kommer at mødes over lokal bæredygtig mad og drikke.

Mødested

Markedet sigter efter at kunne udgøre et mødested for økosamfunds-/bofællesskabsbeboere fra hele landet, men mest realistisk fra det omkringliggende område, hvor det holdes. Målet er at gøre markedet til et tilløbsstykke, hvor folk kan mødes og snakke om livet i fællesskaber og inspirere andre i den retning - inklusive det primære fokus på bæredygtig livsstil. Arrangementet er således både internt - inden for fællesskaberne - og eksternt, blandt andre nysgerrige.

Målgruppen for Det Grønne Sommermarked er økosamfunds-/bofællesskabsbeboere, beboere i lokalområdet, venner, familie, og alle andre, der er interesserede i en bæredygtig livsstil. Derudover er målgruppen små/mellemstore virksomheder, som ønsker at formidle deres bæredygtige produkter.

Udbredelse

DGS vil være forankret i lokale arbejdsgrupper, der kan få støtte af LØS til f.eks. markedsføring og oplægsholdere. De lokale arbejdsgrupper arbejder på, at konceptet kan udvikles og udbredes til andre økosamfund, bæredygtige lokalsamfund og bofællesskaber fremover. DGS er tænkt som et projekt, der kan anvendes i mange forskellige økosamfund/bofællesskaber. Det kunne helt optimalt danne ramme om en årlig begivenhed.

Håbet er, at markedet kan danne rammen om samarbejder mellem bofællesskaber, økosamfund, netværk som De Grønne Venner samt lokale bæredygtige virksomheder.

Det første Grønne Sommermarked afholdes på Munksøgård i Trekroner 3. juni 2023.

Læs mere på Facebook

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.