fbpx

X

Kommunerne hjælper bofællesskaberne på vej

Af Majbrit Woller Jensen, skribent og lingvist

At oprette et bofællesskab og få det til at køre kan være en krævende proces. Her på bofællesskab.dk gør vi selvfølgelig vores for at gøre denne proces nemmere - men der findes også andre steder at finde hjælp og inspiration. Blandt andet har flere af landets kommuner introduceret forskellige tiltag for at hjælpe bofællesskaberne. Udover formidling af kontakt til eksisterende bofællesskaber er det især opstartsfasen kommunerne har fokus på. Her tilbyder de typisk sparring og hjælp til byggetilladelse og lokalplaner. Og det er ikke kun bofællesskaberne der nyder godt af de forskellige tiltag: Gode vilkår for bofællesskaberne bidrager positivt til bæredygtigheden i kommunen, samt tiltrækker borgere som har noget på hjerte i forhold til eksempelvis deleøkonomi, frivillighed og fællesskab. Og som Kim Johansen fra Socialdemokraterne på Nordfyn udtrykker i et læserbrev, er gode vilkår for bofællesskaberne en “fantastisk mulighed for at sikre bosætning og befolkningstilvækst til dette område”.

Især kommuner i Region hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland er godt med i forhold til støtte i oprettelsen af et bofællesskab. Men ikke alle hjemmesiderne er specifikke for en kommune. For eksempel bringer Randers Kommunes hjemmeside en god oversigt over de tanker, man skal gøre sig i forbindelse med oprettelsen af et bofællesskab, og mange af hjemmesiderne har tringuides til processen som også kan bruges af personer bosat i andre kommuner. Denne artikel sammenfatter de forskellige tiltag, der gør det nemmere at fungere som bofællesskab i kommunen. Måske kender du en, som kunne blive inspireret af disse tiltag?

Mange af kommunerne tilbyder på deres hjemmeside en oversigt over både eksisterende og kommende bofællesskaber. Det er tilfældet for Egedal og Furesø Kommune i Region Hovedstaden og Lejre og Roskilde Kommune i region Sjælland. Herudover tilbyder Furesø Kommune at formidle kontakt mellem de forskellige parter, hvilket Favrskov Kommune i Region Midtjylland også gør.

Både Furesø, Egedal og Roskilde kommune samt Randers Kommune i Region Midtjylland har en tringuide til oprettelse af bofællesskaber på deres hjemmeside, hvor det er mere eller mindre specificeret hvad kommunens rolle er. Det er oftest en myndighedsrolle, som hjælper med at udpege grunde, med igangsætning og afklaring af fællesskabsprojekter, sparring, opstart af planproces og byggetilladelse. Roskilde Kommune uddyber endda tringuiden i et ekstra dokument, hvor der også til sidst er inspiration fra andre bofællesskaber.

Randers Kommune er en af de kommuner som har mest fokus på fællesskabsdelen i opstartsprocessen af et bofællesskab. De giver gode tips og råd til hvornår man skal gå i dialog med kommunens bofællesskabsteam.

På Favrskov Kommunes hjemmeside findes også materiale fra et informationsmøde med oplæg af Anna Falkenstjerne Beck (rådgiver og forsker inden for fællesskabsorienterede boformer) og Henrik Jensen (Plan- og byggechef i kommunen).]

Du kan læse endnu mere om de forskellige kommuner her (link til https://bofaellesskab.dk/vidensbank/kommuner)

Mangler din kommunes tiltag på listen? Giv os et praj! Eller send denne artikel videre til din kontakt i kommunen, så de også kan skabe et godt miljø for bofællesskaber!

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.


Dette websted bruger cookies, som gør det lettere for os at give dig en god oplevelse på vores website. Du kan vælge at give tilladelse eller afslå brug af cookies.