fbpx

Folkemødet vel overstået

Dette års Folkemøde på Bornholm er forbi og det er nu tid til at reflektere lidt over, hvordan de fire dage er forløbet og hvordan vi som Foreningen Bofællesskab.dk kan drage nytte af dette store arrangement.

Lad mig slå fast med det samme: Det var et fantastisk Folkemøde!

Jeg har sjældent oplevet fire dage så komprimeret og fyld med oplevelser som netop Folkemødet. Okay, det var så også mit første, men jeg hørte andre, der havde været der flere gange, sige, at for dem var dette års Folkemøde det bedste. Og jeg vil tilføje, at opfindelse af denne form for møde med politikere og andre VIP’per, Ping’er eller hvad man nu vil kalde dem, er en god tilføjelse til vores demokrati, som i disse år godt kan have svære vilkår. Der skulle i virkeligheden være flere af den slag begivenheder eller allerbedst, hvis mødeformen kunne implementeres i hverdagen.

Over 3.000 arrangementer kunne overværes på årets Folkemøde, og det gav selvfølgelig en udfordring i at skulle vælge. Jeg valgte at prioritere arrangementer, der omhandlede seniorbofællesskaber. Der var adskillige møder af denne type og et par af dem, som Realdania havde arrangeret, deltog jeg selv i som paneldeltager. Der var stor interesse for emnet og alle arrangementerne om seniorbofællesskaber havde stort set samme konklusion, nemlig: Lad os få bygget nogle flere! Det gælder både ejer organiserede, andels- og lejerbaserede bofællesskaber; der er brug for alle slags. Det er ved en undersøgelse, som Realdania har fået lavet, kommet frem, at der er knap 7.000 mennesker, der bor i seniorbofællesskaber i Danmark, men der er 80.000, der har tilkendegivet, at de ønsker at flytte ind i et seniorbofællesskab. Så potentialet er enormt.

Bofællesskab.dk ønsker at indgå i samarbejde med alle de enkeltpersoner, offentlige instanser, organisationer og virksomheder, der vil sætte fokus på oprettelse af flere seniorbofællesskaber. Vi vil gerne bruge vores platform til at udbrede kendskabet til denne boform og sætte mennesker med interesse for boformen i forbindelse med hinanden. Vi vil gerne deltage i debatter, møder og andre arrangementer, der kan belyse og igangsætte tiltag, som konkret udmønter sig i oprettelse af seniorbofællesskaber.

Nu handler alt ikke om seniorbofællesskaber. De arrangementer, jeg overværede på Bornholm, kunne sagtens have samme overskrift, uden ordet ”senior”. Der er også stort interesse og behov for aldersblandede bofællesskaber. Faktisk har mange seniorer, når man går dem lidt på klingen, måske mest behov for at bo sammen med andre generationer. De har måske bare misforstået det sådan, at når man er senior, skal man flytte i et seniorbofællesskab.

Bofællesskab.dk har fortsat det gyldne formål at fremme og udbrede kendskabet til alle former for bofællesskaber i Danmark. Så lad os komme i gang med dette!


 
Cron Job Starts
Vil du holdes opdateret?

Få en mail med nyheder cirka hver anden måned - tilmeld dig her

Vil du holdes opdateret?

Få en mail med nyheder cirka hver anden måned - tilmeld dig her