fbpx

Behov for bofællesskaber med billige boliger

Der er et stadigt stigende behov for at bo i bofællesskab. Denne boform har i de senere år fået godt tag i mange, der ønsker at bo på en anden måde end den traditionelle med hus eller lejlighed. Man ønsker et større socialt fællesskab og det skal være, hvor børn trygt kan lege udendørs, uden der er konstant opsyn. Ældre vil også gerne have trygge rammer med naboer, som betyder noget og som kan hjælpe, når der er behov for det.

Bofællesskaber fås i mange former og prislag. Indtil for få år siden, har ejer- eller andelsformen været de dominerende organisationsformer inden for bofællesskaber. Hvis man har de økonomiske midler, er det relativt let at oprette et bofællesskab, i hvert fald, når man taler om ejerformen.

Nu er efterspørgslen efter billige lejeboliger blevet dominerende. De, med de lidt lavere indkomster, har også indset, at et bofællesskab kunne være en mulighed, når familien skifter bolig. Unge førstegangsfamilier ser også bofællesskabsformen som en god mulighed for at prøve familieforholdet af, sammen med andre i et mere forpligtende fællesskab. Pensionister vil også have lejeboliger i den billige ende, enten fordi de ikke har ret meget andet end pensionen at gøre godt med, eller fordi de prioriterer at bruge deres formue på en anden måde.

En måde at tilgodese behovet for billige lejeboliger, er at bygge flere almennyttige bofællesskaber. Boligselskaberne landet over skal indse, at de bliver nødt til i samarbejde med kommunerne at etablere bofællesskaber, både for de ældre, de såkaldte seniorbofællesskaber, men også for det aldersblandede segment med børnefamilier og enlige.

Hvis du går med tanker om at flytte i bofællesskab, og der ikke umiddelbart er et tilbud i nærheden af dig, kunne det være en mulighed at rette henvendelse til et boligselskab for at drøfte muligheden for et samarbejde. Hvis I er en større gruppe, er boligselskaberne for det meste interesseret i at indgå i en dialog om det.

I Foreningen Bofællesskab.dk ser vi en stadig større interesse for selv at begynde processen med at oprette et bofællesskab. Vi kan være behjælpelige med at finde samarbejdspartnere og indgår gerne som rådgivende partner. Vi har tilknyttet et antal konsulenter, som hver især har gode forudsætninger for at hjælpe en opstartsgruppe.

Hvis du ikke allerede er medlem af vores Facebook gruppe, så skynd dig at blive det. Her er der dagligt nogen, der vil i kontakt med andre, der ønsker at danne en gruppe med henblik på opstart af et bofællesskab.

Dette websted bruger cookies, som gør det lettere for os at give dig en god oplevelse på vores website. Du kan vælge at give tilladelse eller afslå brug af cookies.