fbpx
Skip to main content

Ny arbejdsgruppe under Boligministeriet

Bofællesskab.dk er en del af en ny arbejdsgruppe under Boligministeriet, der skal undersøge barrierer og muligheder for at etablere bofællesskaber og byggefællesskaber. Planen er at arbejdsgruppen afslutter sit arbejde i efteråret 2021 med offentliggørelse af anbefalinger, som så ordførerne for de politiske partier kan anvende til at formulere lovforslag.

Arbejdsgruppens sammensætning

Arbejdsgruppen består af

Advokat med speciale indenfor kollektiver og bofællesskaber, Line Barfod fra Foldschack & Forchhammer
Nina Kovsted Helk, filantropidirektør, Realdania
Christian Heebøll Hammer, chefkonsulent, Finans Danmark
Anna Brandt Østerby, strategisk byudvikler, Roskilde Kommune
Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening
Stine Klingenberg Madsen, kontorchef i Transport- og Boligministeriet
Louisa Bisgaard, forperson, Foreningen Bofællesskab.dk

Boligministeriet har etableret et sekretariat, der faciliterer arbejdsgruppen og som hjælper med formuleringer og læsning af lovtekster mv.

Arbejdsgruppens opgave

Arbejdsgruppens overordnede formål er at undersøge, hvilke barrierer og muligheder der opleves for at etablere almene bofællesskaber, herunder i bofællesskaber med blandede ejerformer. Arbejdsgruppen vil gerne inddrage indsigter i problemer og løsninger fra jer der enten er i gang med at etablere et bofællesskab, eller allerede bor i et bofællesskab.

Arbejdsgruppen skal klarlægge regelgrundlaget for etablering af bofællesskaber, herunder eksemplificeret ved forskellige typer af bofællesskaber. Reglerne for bofællesskaber som ejer- eller andelsboliger skal også indgå, så samspillet mellem reglerne i bofællesskaber med blandede ejerformer forklares. Derudover skal også regelgrundlaget for byggefællesskaber kortlægges.

Byggefællesskaber er i alt sin enkelthed beboerdrevet boligbyggeri – dvs. at kommende beboere er med til at forme rammerne for deres boliger. Erfaringer fra Tyskland peger på, at byggefællesskaber med fordel kan indgå i den strategiske planlægning af byudviklingsprojekter, fordi de kan bibringe mangfoldighed, både socialt og arkitektonisk. I Danmark er erfaringsgrundlaget begrænset, og der kan være behov for at undersøge, hvorfor byggefællesskaber ikke allerede er mere udbredte.

I forlængelse heraf skal arbejdsgruppen afdække de barrierer, der opleves ved at etablere bofællesskaber som almene boliger – både almene bofællesskaber for sig selv og i bofællesskaber med blandede ejerformer, herunder også i forhold til de forsyningsenheder, der ofte indgår i større bofællesskaber f.eks. energifællesskaber/ energianlæg, spildevandsanlæg mv.

Kommunale muligheder indenfor de gældende regler

De gældende regler for almene bofællesskaber indebærer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at almene familieboliger fremover udlejes som almene familiebolig-bofællesskaber. Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen skal aftale, hvordan udlejningen skal finde sted. Det kan fx aftales, at der skal udlejes til en nærmere defineret gruppe, fx personer over en vis alder – som i tilfældet med seniorbofællesskaber – eller unge uddannelsessøgende. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at anvendelsen af boligerne har et boligsocialt sigte.

Almene familieboliger kan ommærkes til ældreboliger og anvendes som almene ældreboligbofællesskaber. Sådanne bofællesskaber skal anvises til ældre og personer med handicap. Ommærkning til ældreboliger kræver ikke ombygning, hvis boligerne i forvejen er egnede til målgruppen.

Modsat ældreboliger og familieboliger er det ikke muligt at anvende ungdomsboliger som bofællesskaber. Ungdomsboliger udlejes til en enkelt lejer, og udlejningen skal ske efter retningslinjer, der tager hensyn til de boligsøgendes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale forhold.

Hvis en kommune har et ønske om flere almene bofællesskaber, kan den i forbindelse med sin tilsagnsgiven stille krav til udlejningsforholdene.

Har du oplevet strukturelle forhindringer ved etablering eller drift af et bofællesskab?

Bofællesskab.dk vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har oplevet lovgivning eller manglende service fra det offentlige, der spænder ben for at et bofællesskab kan etableres eller drives.

Du kan løbende informere os om dine erfaringer, og send gerne dine inputs så snart du kan, så det kan blive inddraget i arbejdsgruppens arbejde.

Inspiration fra udlandet

Arbejdsgruppen ønsker desuden at inddrage gode erfaringer fra andre lande, Tyskland, Holland, Sverige har været nævnt. Har du andre bud på kilder til inspiration, så kontakt os fluks på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Inspirationsvideo fra Arkitektforeningen

Arkitektforeningen og Copenhagen Architecture Festival havde den 8.10.2020 inviteret til en online debat om byggefællesskaber, hvor et panel på fire deltager kom med oplæg, hvorefter der kom spørgsmål og kommentarer fra mange der deltog i det streamede arrangement. Se videoen herunder. (Starter 3:13 inde i videoen).

 

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.