fbpx

Deleordninger

Aftaler om deling af værktøj, biler, cykler og andet kan være en måde at spare penge og ressourcer, samt gøre det nemmere at få adgang til de ting, man har brug for. De fleste aftaler om deling omfatter en række regler, der skal sikre, at alle involverede partnere behandler værktøjet eller bilen med omtanke og ansvar, og at ingen bliver skadet eller påført økonomisk tab.

Nogle af de almindelige regler ved deling af værktøj, biler, cykler og andre effekter inkluderer:

 • Klargøring: Alle værktøjer, biler eller cykler skal være i god stand og klargjort til brug, før de deles.
 • Brugstid: Aftalen bør specificere, hvornår værktøjet, bilen eller cyklen er tilgængelig til brug, og hvornår det skal være tilbage.
 • Ansvar: Alle involverede partnere er ansvarlige for at bruge værktøjet, bilen eller cyklen med omtanke og sikkerhed, og for at informere andre partnere om eventuelle skader eller defekter.
 • Reparationer: Aftalen bør specificere, hvem der er ansvarlig for at betale for reparationer, og hvornår reparationer skal udføres.
 • Økonomi: Aftalen bør specificere, hvem der betaler for brændstof, vedligeholdelse eller andre udgifter forbundet med værktøjet, bilen eller cyklen.
 • Dokumentation: Aftalen bør være skriftlig og indeholde alle relevante oplysninger om delingen, herunder regler, ansvar og økonomi.

Bevidsthed om, hvilke ting man anskaffer sig, og hvordan man skiller sig af med dem igen, bidrager til bæredygtigheden. Også her giver et fællesskab større muligheder i form af storindkøb, deleordninger, ambitiøs affaldssortering, genbrug og upcycling.

Bondebjerget

Indsendt af: Rudy Madsen
E-mail: rudy@bondebjerget.dk
Vi ville gerne dele endnu mere
Hvilke ting deles beboerne om?:
 • Haveredskaber
 • Græsslåmaskine
 • Vaskemaskine
 • Tørretumbler
 • Håndværktøj
Billeder:
2023-02-11 17:39:14

Bofællesskabet Lille Grundet

Indsendt af: Birger Lilja Kristoffersen
E-mail: birger.lilja.kristoffersen@gmail.com
På en temadag om bæredygtighed kom det frem at der omkring indkøb til fællesprojekter (som fællesspisning og arbejdsdage) ofte blev anvendt bil for at få fragtet råvarer og materialer til bofællesskabet. Ellers anvendte mange cykler til almindelig transport. Derfor besluttedes det at vi skulle lave et forsøg med at indkøbe en fælles elektrisk ladcykel. Den blev organiseret med et bookingsystem, en "ladestation" og et sæt retningslinjer for brugen af cyklen. Investeringen for fællesskabet lå i størrelsesordenen 25-30.000 kr. Det viste sig at den kunne erstatte en hel del bilkørsel - som selvfølgelig betød mindre CO2 udledning og mindre forurening. En sidegevinst viste sig at være en hel del "social kørsel" af børn og kærester...
Hvilke ting deles beboerne om?:
 • Cykler
2023-01-08 18:36:55

Overdrevet 8382 Hinnerup

Alt deles og fællesspisning 6 x ugl udenfor skoleferier...
Hvilke ting deles beboerne om?:
 • Haveredskaber
 • Græsslåmaskine
 • Vaskemaskine
 • Tørretumbler
 • Håndværktøj
 • Biler
 • Cykler
 • Andet
2023-01-07 14:45:23

En af grundene til at flytte i et bofællesskab er, at man gerne vil dele og nyde godt af, at andre vil dele. Man kan dele alt, men typisk er, at man deler værktøj og maskiner, biler, cykler, større eller mindre anlæg, elektroniske apparater m.m.

Her kan du tilkendegive, hvad og hvordan du deler i dit bofællesskab.

Deleordninger

Bor du ikke i et bofællesskab, kan dette udelades.
Din e-mailadresse bliver ikke videregivet til andre
Hvis du har svaret "andet", bedes du uddybe i beskrivelsesfeltet
Drag and drop files here or Browse
Hvis I har nedskrevne dokumenter om jeres deleordninger, må du meget gerne uploade dem her. Du kan uploade dokumentation i form af en PDF fil, et Excel ark, et billede eller lignende, der understøtter dit bidrag.