fbpx
Skip to main content

Natur og genopretning

Genoopretning af naturen kan give nogle af de tilstande tilbage, som naturen havde, før man begyndt at omlægge og opdyrke for at udnytte jorden til effektiv landbrug. Det gav naturen en hel del udfordringer og landbruget skulle hjælpe naturen med at give det ønskede afkast ved at tilføre en masse kunstig gødning og andre ufordelsagtige foranstaltninger.
Når du vil genoprette naturen, som den var før landbruget ødelagde den naturlig cyklus, er der masse gode erfaringer, som du kan bidrage med kommer ud til de rette folk. Indtast dine erfaringer og din viden på naturgenopretningsområdet og giv det videre.