fbpx
Skip to main content

Den Organisatoriske Startpakke

Foto: Stockfoto

Organisatoriske principper i bofællesskaber kan variere afhængigt af størrelsen og kompleksiteten af fællesskabet. De fleste bofællesskaber har dog visse grundlæggende principper, der hjælper med at skabe en velfungerende organisation.

Det første princip er en tydelig og gennemsigtig beslutningsproces. Dette indebærer normalt at etablere en formel struktur for beslutningstagning, såsom møder eller afstemninger, der sikrer, at alle beboere har en stemme i fællesskabets beslutninger. Det er også vigtigt at have en klar beslutningsproces og procedurer for at håndtere uenigheder og konflikter, således at beslutninger kan tages på en retfærdig og effektiv måde.

Det andet princip er en klar ansvarsfordeling. Dette indebærer at opdele opgaver og ansvar blandt beboerne, således at alle bidrager til fællesskabet på en meningsfuld måde. Dette kan omfatte alt fra daglige opgaver som rengøring og madlavning til større ansvarsområder som vedligeholdelse af bygninger og udendørs områder.

Det tredje princip er en åben kommunikationskanal. Det er vigtigt at have en åben kommunikationskanal mellem beboerne, således at eventuelle problemer eller bekymringer kan diskuteres og adresseres på en hurtig og effektiv måde. Dette kan omfatte alt fra regelmæssige møder til ad hoc diskussioner mellem beboerne.

Det fjerde princip er en stærk fællesskabsånd. Dette indebærer at skabe en positiv og støttende atmosfære i fællesskabet, hvor beboerne føler sig værdsat og respekteret. Dette kan opnås ved at fremme aktiviteter og begivenheder, der fremmer samarbejde og fællesskabsånd, såsom fælles måltider og sociale arrangementer.

Endelig er det vigtigt at have en åben og inkluderende kultur i fællesskabet. Dette indebærer at være åben for forskellige synspunkter og perspektiver og at sikre, at alle føler sig velkomne og accepteret i fællesskabet. Dette kan omfatte alt fra at fremme diversitet og inklusion til at være åben for at imødekomme forskellige livsstil og behov blandt beboerne.

At bygge et velorganiseret bofællesskab kræver både kræfter og tid. 

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.