fbpx

Planlægning og etablering af bofællesskaber

Tags: Ejerform, Fællesskab, Oprettelse af bofællesskab, Organisering
Planlægning og etablering af bofællesskaber
Udgivet Mandag, 14 september 2020

Publikation på dansk: Planlægning og etablering af bofællesskaber

Af Anna Falkenstjerne Beck

Med denne danske publikation ’Inviter bofællesskaberne indenfor, planlægning og etablering af bofællesskaber’ får du indblik i hvad der kendetegner et bofællesskab, samt hvordan forskellige bofælleskaber organiseres, planlægges og etableres. Bofællesskaber er nemlig vidt forskellige. Nogle er små generationsbofællesskaber, hvor familiemedlemmer bor på tværs af generationer, mens andre er store aldersblandede bofællesskaber, og andre igen er seniorbofællesskaber. Dertil er der forskellige designmæssige typer af bofællesskaber:

  • Arkitekttegnet, hvor bofællesskabet er designet med et overordnet integreret greb som et samlet projekt
  • Selvbyggede huse og økosamfund, hvor hver beboer har hver sin jordlod med selvbygget eller selvdesignet hus med hver sit individuelle præg
  • Omdannelse af eksisterende bygninger, hvor bofællesskabet er bygget på historisk værdi og ny-indretning

Disse designtyper blandes på forskellig vis, når man vil etablere et bofællesskab. For eksempel er der nogle bofællesskaber, der omdanner en gammel gård med jord, som de får lov at lægge i byzone. Dette lader sig gøre, hvis gården ligger op til anden bymæssig bebyggelse (fx ved at en eksisterende landsby udvides). Det er kommunen, der bestemmer hvorvidt det kan lade sig gøre. Ofte omdannes og bruges gården til fælles formål, fx fælleshus, og der bygges nye arkitekttegnede huse på den omlagte landsbrugsjord. På den resterende jord i landzonen har man typisk landbrugspligt, dvs. bofællesskabet dyrker store køkkenhaver, etablerer fredsskov, pilerensningsanlæg eller lign.

Men bofællesskaber kan også etableres i større byer, hvor man netop tænker i omdannelse af fx industribygninger eller nyt arkitekttegnet etageboligbyggeri. Idet hvert bofælleskab er unikt ses mange blandingsformer og ind imellem ses også blandede ejer- og lejer former i samme bofællesskab.

Publikationen indeholder også lidt om, hvad der motiverer kommende beboere til at flytte i bofællesskab samt en række anbefalinger til kommuner, der gerne vil invitere flere bofællesskaber indenfor.

God læselyst.

Publikationen er skrevet af Anna Falkenstjerne Beck, på baggrund af hendes PhD projekt om etablering af bofællesskaber hos BUILD, AAU og Kuben Management samt som tredjepart Dansk Byplanlaboratorium. Den er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden. Publikationen blev første gang lanceret på Byplanmødet 2019.

Download filer: inviter-bofaellesskaberne-indenfor-september-2019
Skrevet af Anna Falkenstjerne Beck
Dette websted bruger cookies, som gør det lettere for os at give dig en god oplevelse på vores website. Du kan vælge at give tilladelse eller afslå brug af cookies.