fbpx
Skip to main content

Ældre I Bofællesskab

Flere ældre har valgt at indgå i bofællesskaber med deres jævnaldrende for at forbedre livskvaliteten. Denne rapport præsenterer resultaterne fra en undersøgelse, der kaster lys over ældres trivsel i sådanne fællesskaber. Rapporten fokuserer på flere nøgleområder: - Antallet af fællesaktiviteter, som beboerne deltager i. - Hyppigheden af sociale interaktioner med naboer, familie og venner. - Gensidig støtte og hjælp mellem beboere i bofællesskaber. - De psykiske sundhedsmæssige aspekter hos beboerne. Alle disse punkter sammenlignes med ældre, der bor i andre former for boliger. En anden central del af rapporten udforsker, hvilke fællesaktiviteter og faciliteter der kan bidrage til at styrke det sociale fællesskab blandt beboerne. Analysen bygger på data fra en spørgeskemaundersøgelse rettet mod personer på 60 år eller ældre, som bor i aldersintegrerede bofællesskaber samt bofællesskaber for ældre.