fbpx
Skip to main content

Startpakke

INFORMATION OM STARTPAKKEPROJEKTET
- et samarbejde mellem Landsforeningen for Økosamfund og Bofællesskab.dk

BAGGRUND
Det vrimler med nye bofællesskaber og der er mange nye økosamfund på vej. Foreningen Bofællesskab.dk og Landsforeningen for Økosamfund (LØS) er med støtte fra Realdania gået sammen om et fælles projekt med at tilvejebringe en startpakke for kommende bofællesskaber og økosamfund.

STARTPAKKENS KOMPONENTER
Der opereres med fem forskellige pakker, der udgør den samlede startpakke:

ØKONOMI OG JURA
ORGANISERING
DET KOMMUNALT 
DEN SOCIALE
DET GRØNNE

PROJEKTETS AKTØRER OG ORGANISERING
Projektet har sin base gennem indsamling af erfaringer og anbefalinger fra de mange fællesskaber, der allerede eksisterer. Derfor er de primære kræfter i udformningen netop disse ildsjæle, der her inviteres til at dele deres viden. Samtidig allierer vi os med ’eksperter’ indenfor feltet, der sammen med praktikerne kvalificerer og nuancerer materialet. Hver komponent har derfor ca. 2-4 ildsjæle og 1-2 eksperter, der varetager hver komponent. Der er timer til udvikling, hvorimod møder og konferencedeltagelse vil være interessetimer. En mindre styregruppe sikrer sammenhængen og strukturen i startpakken.

AKTIVITETER OG TIDSPLAN 
Udvikling – indsamling og konkretisering (efterår 2021-sommeren 2022) 
Kvalificering – bofællesskabskonference (forår 2022) 
Afprøvning – tilbud om 3 møder hver til 10 opstartsgrupper (sent efterår 2021 - forår 2023)
Formidling –Udgivelse af startpakken på hjemmesiden, lancering  af vidensbank, samt printmateriale (forår 2023). 

Bliv frivillig i Bofællesskab.dk

Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.