fbpx
Skip to main content

Nye grundværdier vil danne grundlag for fremtidig beskatning

Salg af byggegrunde på Fællesmark

Af Jan Hansen, bestyrelsesmedlem Bofællesskab.dk

Bofællesskaber etableret som almene boliger, private udlejningsboliger eller private andelsboliger har i december 2023 fået tilsendt en foreløbig grundværdi, der skal danne grundlag for den kommunale ejendomsbeskatning.

Fastsættelsen af den nye grundværdi sker efter et andet princip, end hvad der hidtil har været gældende på området. Et politisk flertal besluttede i 2017, at der skulle være en parallelitet mellem fastsættelse af grundværdier for ejerboliger og grundværdier for erhvervsejendomme. Og netop almene, private udlejninger og andelsboliger hører ind under gruppen erhvervsejendomme.

De nye regler betyder, at grundværdier for erhvervsejendomme fremover skal fastsættes ud fra et princip, der tager udgangspunkt i den økonomisk bedste anvendelse af grunden, og det vil som hovedregel betyde anvendelse til ejerboliger. Dette er en ændring i forhold til tidligere, og indebærer i praksis væsentlig højere grundværdier i primært større byer.

Foreløbig grundværdi

Den netop udsendte grundværdi er en foreløbig grundværdi. Der kan som udgangspunkt ikke klages over den foreløbige grundværdi. Klagemuligheden indtræffer først ved udsendelse af den endelige grundværdi, og dette sker tidligst i 2025/26.

Den foreløbige grundværdi er en maskinel fastsat værdi ud fra ovenstående princip. Og hertil er der som udgangspunkt også taget højde for servitutter m.m., ligesom der er indlagt nogle maksimumværdier, der bl.a. har ført til at flere ejendomme har fået præcis den samme grundværdi.

Det kan være vanskeligt for det enkelte bofællesskab, at se hvordan man er nået frem til netop ens foreløbige grundværdi, men som sagt er den også kun foreløbig, og når den endelige grundværdi foreligger, vil der for det enkelte bofællesskab være bedre mulighed for at afdække evt. fejl, der så kan danne grundlag for en klage.

Ejendomsskatten

Ejendomsskatten der skal betales til kommunen afhænger – ud over grundværdien – også af den kommunal fastsatte grundskyldspromille. Man kan altså med andre ord ikke fastslå ens skattebetaling alene af grundværdiens størrelse, man er også nødt til at se på den kommunal fastsatte grundskyldspromille. I forbindelse med stigningen i grundværdien, er grundskyldspromillen også mange steder sat ned.

Stigningsbegrænsninger

Der er ved overgang til det nye skattesystem fastlagt nogle stigningsbegrænsninger, der har betydning for det enkelte bofællesskab.
Ejendomsskatten, der skal betales i 2024, kan maksimalt stige med 2,8 % i forhold til året før. Og fra 2025 er der ligeledes lagt nogle stigningsbegrænsninger ind, så ejendomsskatten kun kan stige med en vis procentdel af den fuldt indfasede ejendomsskat. Denne procentdel er forskelligt alt efter om bofællesskabet er organiseret som almen, privat udlejning eller private andelsboliger.
Yderligere informationer

åfremt man ønsker yderligere information om de nye skatteregler og betydning for ejendomsskatten i ens eget bofællesskab henvises der til:

Almene boliger henvises til BL – Danmarks Almene Boliger
Private andelsboliger henvises til ABF
Private lejeboliger til EjendomDanmark

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.