fbpx
Skip to main content

Medlemskaber

Du vælger her, hvilket medlemskab, der passer bedst til dig eller dit bofællesskab. Når du har valgt medlemstype, klikker du på knappen "Læs om medlemskab" og du ser en mere uddybende tekst om medlemskabet. Her kan du også klikke på en kanp "Opret medlemskab", der leder dig til en indmeldelsesformular, du skal udfylde.

I forbindelse med udfyldelse af indmeldelsesformularen, skal du også betale for medlemskabet. Du betaler online med kreditkort eller MobilePay. Når vi har modtaget din indbetaling, får du et login til hjemmesiden, hvor du blandt andet kan oprette og redigere din bofællesskabsprofil og en eller flere boligannoncer.

Som medlemmer kan optages personer, bofællesskaber, organisationer og virksomheder, der tilslutter sig foreningens formål.
Medlemskontingentet for alle medlemskategorier fastsættes af generalforsamlingen. Medlemskabet betales for et år ad gangen fra indmeldelsesdatoen.
Medlemmer optages i følgende kategorier:

A) PERSONLIGE MEDLEMMER
Har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

B) BOFÆLLESSKABSMEDLEMMER
Repræsenterer eksisterende eller kommende bofællesskaber som beboerrepræsentanter.
Et bofællesskabsmedlemsskab giver ret til én stemmeberettiget person på generalforsamlingen.
Den stemmeberettigede person skal fremmøderegistreres ved generalforsamlingens begyndelse
Et bofællesskabsmedlemsskab kan højst have to personer valgt ind i bestyrelsen.

C) STØTTEMEDLEMMER
Medlemskabet kan tegnes af både personer og organisationer/virksomheder.
Giver ikke stemmeret.

Vælg mellem følgende:

Medlemskaber

Opret lille medlemskab

2-20 husstande
B-medlemskab

21-50 husstande
B-medlemskab

Over 50 husstande
B-medlemskab

Opret lille medlemskab

Bofællesskab under opstart
B-medlemskab

Personligt medlemskab
A-medlemskab

Støttemedlemskab virksomheder
C-medlemskab

Developer medlemskab
C-medlemskab

Andre aftaler

Annoncepakke

Konsulentprofil

Kontakt sekretariatet


Hvis du bliver i tvivl om noget i forbindelse med oprettelsen af et medlemskab, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Send en besked, vi vil kontakte dig hurtigst muligt.