fbpx
Skip to main content

Bofællesskabet Rullestenen: et nyt urbant fællesskab i Roskilde

Bofællesskabet Rullestenen. Illustration: CF Møller.jpg

Af Mette Solveig Aksglæde, kommunikationsmedarbejder for Foreningen Bofællesskab.dk

Som en del af det dynamiske Musicon-kvarter i Roskilde finder vi Bofællesskabet Rullestenen. Mens nogle måske ønsker at forlade byen, når de søger et fællesskab, har Rullestenen tilbudt en attraktiv mulighed for dem, der ønsker at forblive i et livligt og kulturelt nærområde. Placeringen af Rullestenen giver beboere mulighed for at nyde kulturoplevelser og mere, lige udenfor deres dør. Vi har spurgt hvordan det har været at flytte ind i Rullestenen, og hvordan samspillet er med det pulserende nærområde, Musicon.

Bofællesskabet Rullestenen i Musicon, Roskilde

Rullestenen er designet af arkitekterne fra C.F. Møller, med fokus på bæredygtighed i byggeriet. Derfor er det hyggelige træbyggeri bl.a. skabt med papiruldsisolering og Svanemærket, der understreger byggeriets miljøvenlige karakter. Boligerne spænder fra rækkehuse til mindre etplansboliger fordelt på 46 ejerboliger og et fælleshus på 521 kvadratmeter. Beboerne i Rullestenen repræsenterer en bred vifte af aldersgrupper og erhvervsmæssige baggrunde. "Vi er en mangfoldig gruppe, men det er netop det, der gør vores fællesskab så spændende," siger en beboer. Fra skuespillere og pædagoger til læger og IT-specialister skaber den forskelligartede gruppe af beboere et levende fællesskab.

Etablering af fællesskabet

I forbindelse med indflytningen i det nye og urbane bofællesskab, har beboerne oplevet en blanding af glæde og udfordringer. En beboer deler, at der har været lidt tekniske udfordringer i forbindelse med indflytningen, men at de fleste nu er ved at være løst. Beboerne er flyttet ind i to etaper, hvor etape et rykkede ind i marts 2022 og etape to i oktober 2023. Beboerne i etape to oplevede derfor, at mange organisatoriske ting allerede var på plads, såsom fælles vaskeri. Fællesspisningen startede dog først efter de sidste beboere flyttede ind - et bevidst valg, så alle var med fra starten. En beboer deler, at fællesspisningen “har fungeret ret godt fra starten, bl.a. pga. af nogle ildsjæle, som har lagt meget tid og energi i, at få det til at fungere.” De har f.eks. fået oplæring i et andet lignende bofællesskab i, hvordan man laver mad til mange og hvordan det kan organiseres.

Der er meget arbejde og engagement forbundet med etablering af et nyt fællesskab. I Rullestenen er der lavet udvalg, der arbejder med forskellige temaer såsom indretning af fælleshus, udearealer, vaskerum mv. Udvalgene tager så deres arbejde med på fællesmøderne, hvor hele fællesskabet inkluderes og beslutter. Det kan give lange møder - især i starten, fortæller en beboer, men indtil videre fungerer det, og de er landet et godt sted, hvor alle kan være med i beslutningsprocesserne, uden at de går i stå.

Selvom der ikke er et formelt værdisæt, er beboerne af Rullestenen alle bevidste om fællesskabets betydning. "Vi har nogle vedtægter, der regulerer vores fælles funktioner og sikrer, at alle bidrager til fællesskabets drift," siger en beboer. Disse fælles funktioner er bl.a. fællesspisningen, hvor det ikke er obligatorisk at spise med, men hvor det er obligatorisk at deltage i madlavningen, fællesfunktioner i fælleshuset, delebilsordning osv.

Investor og lokal opbakning

Investoren Jørn Tækker er gået ind i projektet, hvilket har sat skub i processen. Han ser et stort potentiale i Fællesmarks visioner om at skabe et grønt bofællesskab på Tuse Næs, der vil fremme tilflytning og bidrage til et øget kulturliv på halvøen. Projektet, der af lokalpolitikere er blevet døbt ‘Holbæks grønne pilotprojekt’, bliver også bakket op af Lokalforum Tuse Næs, der især glæder sig over, hvordan projektet vil tiltrække nye beboere til området, som vil bidrage til lokalmiljøet, skoler og institutioner. Fællesmark har også indtænkt lokalmiljøet i deres planlægning af området ved bl.a. at etablere et stisystem i det grønne område for at give gode adgangsforhold for alle på det naturskønne Tuse Næs. De ønsker nemlig ikke at isolere sig, men modsat at integrere sig i den grønne infrastruktur, som forbinder området til Holbæk. Lokal forankring er alfa omega for en god opstart for ethvert nyt bofællesskab, der ønsker at indgå i det lokale nærmiljø og her må man sige, at Fællesmark har gjort en stor indsats. 

Godt halvdelen af de 27 matrikler er reserveret, og det betyder, at 2024 bliver året, hvor de første huse skyder op. Der er stadig ledige grunde til interesserede, der drømmer om en ny måde at leve på, hvor naturen og nærheden er i fokus, og hvor lave udgifter gør det muligt at leve af mere kreative erhverv.

Den urbane placering - samspillet med bydelen Musicon

Musicon-området i Roskilde er et område med en interessant historie, der tidligere husede en betonfabrik, men som nu er blevet omdannet til et lokalsamfund med forskellige kulturelle og kreative tilbud. Området er kendt for sin unikke kombination af kreativitet, kunst, musik og kultur, hvilket gør det til et attraktivt sted både at bo og besøge. Musicon er også hjemsted for flere kreative institutioner og faciliteter, herunder Rockmuseet Ragnarock og Hal 9, der bruges til forskellige arrangementer. Containerstriben er et unikt område, hvor gamle skibscontainere er omdannet til kreative værksteder, butikker og cafeer, hvilket giver området et alternativt og innovativt præg. Udover sit kulturelle liv tilbyder Musicon også praktiske faciliteter som indkøbsmuligheder, restauranter og offentlig transport. Samtidig er området omgivet af grønne områder og parker, der giver mulighed for rekreation og afslapning.

Rullestenen er indlejret i Musicon, hvor beboerne har direkte adgang til områdets kulturelle og kreative aktiviteter. En beboer beskriver, at Rullestenen er arkitektonisk velintegreret i kvarteret og passer naturligt ind i den omgivende kontekst. En anden beboer fortæller, at man er i gang med at etablere et formelt nabofællesskab, hvilket netop har haft sin stiftende generalforsamling. Denne initiativrigdom afspejler den stærke følelse af fællesskab, som Musicon-kvarteret og Rullestenen deler. Fællesarrangementer i området er med til at forene beboere, virksomheder og besøgende i Musicon, hvilket styrker sammenholdet og skaber en følelse af samhørighed.

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.