fbpx
Skip to main content

Kortlægning og analyse af bofællesskaber i Danmark

Der er en stigende interesse for bofællesskaber i disse år, både i befolkningen, blandt kommuner, bygherrer, NGO’er og myndigheder. Projektets formål har været at kortlægge omfang og type af bofællesskaber i Danmark, og tilvejebringe mere viden om både boliger og beboere i bofællesskaberne. Undersøgelsen rummer en kortlægning af bofællesskaber i Danmark, opdelt i hhv. aldersblandede bofællesskaber, seniorbofællesskaber, kollektiver og økosamfund. På basis af kortlægningen er der gennemført en registerbaseret undersøgelse af boliger og beboere i bofællesskaberne. På denne baggrund diskuteres forskellige centrale temaer omkring bofællesskaberne, herunder beboersammensætning, lokalisering, ejerformer, typer af bofællesskaber, bæredygtighed, relationer til lokalsamfund m.m. Herudover indeholder rapporten et også overblik over dansk og international litteratur om bofællesskaber og tilgrænsende boformer, samt en præsentation af otte eksempler på danske bofællesskaber, der repræsenterer den forskellighed, der er indenfor bofællesskaberne.