fbpx
Skip to main content
bog

Fælles Fundament

 • Titel: Fælles Fundament
 • Forfatter: Marie Chimwemwe Degnbol
 • Forlag: Bosammen
 • Udgivelsesdato: 13-08-2018
 • ISBN: 8797068403
 • Beskrivelse: Bogen handler om jura, økonomi og finansiering i bofælleskaber og kollektiver, specielt med vægten lagt på etableringsfasen. Hovedområdet er fællesskaber organiseret på ejer, andel og privat lejebasis. Almennyttige organisationer omtales ikke specifikt, men en del kan sagtens anvendes af den type organisation.
 • Læs mere: https://www.bosammen.nu/
 • Billede:

Ældre I Bofællesskab

 • Titel: Ældre I Bofællesskab
 • Forfatter: Eigil Boll Hansen
 • Forlag: SBI
 • Udgivelsesdato: 01-01-2000
 • Sidetal: 140
 • ISBN: 9788756310451
 • Beskrivelse: Flere ældre har valgt at indgå i bofællesskaber med deres jævnaldrende for at forbedre livskvaliteten. Denne rapport præsenterer resultaterne fra en undersøgelse, der kaster lys over ældres trivsel i sådanne fællesskaber. Rapporten fokuserer på flere nøgleområder: - Antallet af fællesaktiviteter, som beboerne deltager i. - Hyppigheden af sociale interaktioner med naboer, familie og venner. - Gensidig støtte og hjælp mellem beboere i bofællesskaber. - De psykiske sundhedsmæssige aspekter hos beboerne. Alle disse punkter sammenlignes med ældre, der bor i andre former for boliger. En anden central del af rapporten udforsker, hvilke fællesaktiviteter og faciliteter der kan bidrage til at styrke det sociale fællesskab blandt beboerne. Analysen bygger på data fra en spørgeskemaundersøgelse rettet mod personer på 60 år eller ældre, som bor i aldersintegrerede bofællesskaber samt bofællesskaber for ældre.
 • Læs mere: https://www.gucca.dk/aeldre-i-bofaellesskab-bog-p350996
 • Billede:

BO FÆLLES SKABER -1970 -> i dag

 • Titel: BO FÆLLES SKABER -1970 -> i dag
 • Forfatter: Michael Asgaard Andersen
 • Forlag: Strandberg Publishing
 • Udgivelsesdato: 2021
 • Sidetal: 276
 • ISBN: ISBN 978-87-94102-08-7
 • Beskrivelse: Omkring 1970 så en ny form for boligliv dagens lys i Danmark, og den havde fællesskab som sit hjerte. Den fik navnet bofællesskab og har sidenhen fået anerkendelse og spredt sig internationalt. På trods af at den står som en banebrydende idé, har bofællesskabet rødder, der strækker sig tilbage til en lang tradition inden for dansk boligarkitektur, og det finder sit modstykke i andre kulturer og tidsperioder. 'Bofællesskaber – 1970 til i dag' dykker ned i den fornyede interesse for at dele hjem med andre, ikke mindst drevet af den voksende opmærksomhed på bæredygtige livsstiler. Denne boligform synes at kunne imødekomme både vores individuelle behov og have en positiv indvirkning på de samfundsmæssige og globale udfordringer, vi står overfor. I bogen udforsker eksperter inden for området forskellige aspekter af tidligere, nuværende og kommende bofællesskaber i Danmark. Den kaster lys over overordnede perspektiver og går i dybden med 20 udvalgte bofællesskaber fra de seneste fem årtier.
 • Læs mere: https://www.saxo.com/dk/bofaellesskaber_michael-asgaard-andersen-red_indbundet_9788794102087
 • Billede:

BO-FÆLLES-SKAB - Håndbog for kollektiver, bygge- og bofællesskaber

 • Titel: BO-FÆLLES-SKAB - Håndbog for kollektiver, bygge- og bofællesskaber
 • Forfatter: Jacob Rønnoe Rask og Helena Reumert Gjerding
 • Forlag: Hovedland
 • Udgivelsesdato: 2023
 • Sidetal: 274
 • ISBN: ISBN 978-87-7070-856-2
 • Beskrivelse: Forfatterduoen har forfattet denne vejledning, der henvender sig til både unge og ældre, såvel som dem, der ønsker at etablere deres eget kollektiv, økosamfund, bygge- eller bofællesskab. I bogen præsenteres såvel nye som etablerede kollektiver og bofællesskaber i Danmark, der deler deres erfaringer om, hvordan livet kan leves i fællesskab. Håndbogen indeholder omfattende vejledning i visionære og beslutningsprocesser, udarbejdelse af vedtægter, byggeri, fællesspisning og finansiering. Derudover giver den en grundig gennemgang af de juridiske rammer, der egner sig til at eje og leve i fællesskab. Bogens udgivelse er støttet af Kooperationen og Realdania.
 • Læs mere: https://hovedland.dk/bog/bo-faelles-skab.htm
 • Billede:

BOFÆLLESSKABET TRUDESLUND

 • Titel: BOFÆLLESSKABET TRUDESLUND
 • Forfatter: John Vagn Nielsen
 • Forlag: Frydenlund
 • Udgivelsesdato: 17-03-2022
 • Sidetal: 168
 • ISBN: 9788772164786
 • Beskrivelse: Trudeslund er et af Danmarks første bofællesskaber, grundlagt i 1981. Bogen her fortælles af en af de oprindelige indflyttere om bofællesskabets historie fra idé til realitet, beboernes hverdagsliv og fremtiden for bo­ligformen. Trudeslund blev grundlagt i 1981 i Birkerød og har siden da dannet rammen om hverdagen for utallige familier. Fokus har hele vejen igennem været på det sociale samvær mellem beboerne og beboerdemokratiet. Forfatteren beskriver idé-, planlægnings- og byggefasen for bofællesskabet samt dagligdagen for beboerne, kaldet ’truderne’, gennem årene, både i de private hjem og i Fælleshuset, men også i forhold til samfundet omkring dem. I løbet af bogens kapitler reflekterer han over Trudeslund og bofællesskabstanken generelt, og afslutningsvis fortæller tidligere og nuværende ’truder’ samt arkitekterne bag husene om deres oplevelser med og tanker om bofællesskabet ved Birkerød.
 • Læs mere: https://www.frydenlund.dk/boeger/varebeskrivelse/5884
 • Billede:

Creating Cohousing

 • Titel: Creating Cohousing
 • Forfatter: Charles Durrett and Kathryn McCamant
 • Forlag: New Society Publishers
 • Udgivelsesdato: 01-02-2011
 • Sidetal: 336
 • ISBN: 9780865716728
 • Beskrivelse: A man's home is his castle. But demographic and economic changes haveturned our castles into islands. How can we regain the elements of the traditional village – family, cooperation, community and a sense of belonging – within the context of 21st century life? Creating Cohousing: Building Sustainable Communities is an in-depth exploration of a uniquely rewarding type of housing which is perfect for anyone who values their independence but longs for more connection with those around them. Written by the award-winning team that wrote the original "cohousing bible" and first brought cohousing to North America, this fully-illustrated manual combines nuts-and-bolts practical considerations and design ideas with extensive case studies of dozens of diverse communities in Europe and North America. Cohousing communities create unique opportunities for designing more sustainable lifestyles. Whether urban, suburban or rural; senior or intergenerational; retrofit or new, the authors show how the physical structures of cohousing communities lend themselves to a more efficient use of resources, and make everything from gardening to childcare to socializing easier.
 • Læs mere: https://newsociety.com/books/c/creating-cohousing
 • Billede: creatingcohousing.webp

Den grønne by - Elementbyens børn

 • Titel: Den grønne by - Elementbyens børn
 • Forfatter: Bjørn Meidell
 • Forlag: Frydenlund
 • Udgivelsesdato: 15-11-2023
 • Sprog: Dansk
 • Sidetal: 308
 • ISBN: 9788772166988
 • Beskrivelse: 25 børn fortæller om deres opvækst i Elementbyen – fra de naturfyldte omgivelser og de sociale lag beboerne imellem til de betydninger, som deres opvækst har haft for dem. Hvad betyder 1950'erne og 1960'ernes børneliv og dets grønne rammer for nutiden – og fremtiden? Den grønne by er ikke kun et tilbageblik på en anden tid, men også et perspektiv på alt fra børneopdragelse og frihed til grønne områder og arkitektur. Med udgangspunkt i Arbejdernes Andels Boligforening afdeling 39 i Hjortekær, grundlagt i 1949 og bedre kendt som Elementbyen, danner barndomsfortællingerne en smuk mosaik af de mange forskellige elementer, vi bærer med os videre gennem livet fra vores opvækst.
 • Læs mere: https://www.frydenlund.dk/den-gronne-by-20949
 • Billede:

Designing Community-Enhanced Neighborhoods: The Architecture of Cohousing

 • Titel: Designing Community-Enhanced Neighborhoods: The Architecture of Cohousing
 • Forfatter: Charles R. Durrett
 • Forlag: Wiley
 • Sprog: Engelsk
 • Sidetal: 432
 • ISBN: 13979-8524615145
 • Beskrivelse: Denne bog henvender sig til dem, der interesserer sig for arkitektur som en social handling. Bogen henvender sig til arkitekter, sociologer og boligforkæmpere. Den er til familier, der ønsker at være sikre på, at de flytter til et velfungerende kvarter, hvor deres børn kan vokse op glade og sunde.
 • Læs mere: https://www.saxo.com/dk/cohousing-communities-designing-for-high-functio-ning-neighborhoods_bog_9781119897705
 • Billede:

Fire bofællesskaber i Sdr. Bjert – Mellem Bulderby og høje bølger

 • Titel: Fire bofællesskaber i Sdr. Bjert – Mellem Bulderby og høje bølger
 • Forfatter: Journalist Anette Jorsal
 • Forlag: Lokalhistorisk forening i Sdr. Bjert
 • Udgivelsesdato: 28-10-2023
 • Sidetal: 148
 • Beskrivelse: Et af Danmarks første bofællesskaber ligger i landsbyen Sdr. Bjert uden for Kolding. I 1975 flyttede 12 familier ind i de nye huse i bofællesskabet Gyndbjerg. Siden kom tre andre bofællesskaber til i landsbyen, som kun tæller omkring 2.000 indbyggere. Nu udkommer der en bog om historien bag de fire bofællesskaber og om livet i Gyndbjerg, Abildgården, Agerland og Andreaslyst. I bogen kan man bl.a. læse, at det er et paradis for børn. At det er et godt sted at blive gammel. At fællesspisningen både er altafgørende for det sociale liv i bofællesskabet og meget praktisk i en travl hverdag. Og at bølgerne somme tider går højt, når alle skal være enige om nye tiltag eller aftaler. Det hænder, at uenigheden er så stor, at man ikke lykkes med at finde et kompromis, og det kan gøre ondt.
 • Læs mere: https://www.bjert-lokalarkiv.dk/
 • Billede:

Fremtidens Fællesskaber

 • Titel: Fremtidens Fællesskaber
 • Forfatter: Karen Lumholt og Tyge Mortensen
 • Forlag: Selskabet for Fremtidsforskning
 • Udgivelsesdato: 2018
 • Sidetal: 84
 • ISBN: 9788799313327
 • Beskrivelse: Mange, unge såvel som ældre, søger efter bofællesskaber og alternative veje i deres arbejdsliv. De stræber efter en hverdag præget af mindre stress, færre udgifter og mere fællesskab, med en dybere forankring i bæredygtighed. Overalt, hvor bofællesskaber, fællesskabsøkonomier, moderne landsbyer og levende lokalsamfund spirer frem, er der en kø for at deltage. Men det handler ikke kun om at forbedre individets livskvalitet. De nye fællesskaber ønsker at være en drivkraft for samfundsforandringer, skabe rammer for et mere inkluderende samfund, hvor færre føler sig udenfor, og hvor flere kan bidrage aktivt. Samtidig stræber de efter at mindske presset på klimaet og miljøet. Tidsskriftet futuriblerne, udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning, præsenterer i alt 26 bidrag, der beskriver nogle af de mest visionære danske bud på fremtidens fællesskaber. Vol. 1 blev udgivet i 2018, og nu følger Vol. 2 med 12 nye fantastiske scenarier for, hvordan fremtidens fællesskaber vil udvikle sig. Eksemplerne spænder bredt, fra kooperative arbejdsfællesskaber og andelsøkonomier, herunder en kooperativ landsbymodel, til de mange nye aktivistiske fællesskaber inden for grøn omstilling samt dannelsesarenaer i organisationer og på højskoler. Der er også spritnye mediefællesskaber og spisefællesskaber, der tager ansvar for den lokale sammenhængskraft på innovative måder. Alt dette er skabt og udviklet nedefra uden betydelig offentlig støtte af nogle af vores mest innovative samfundsentreprenører. Formålet med futuriblerne er at samle, synliggøre, anerkende og sprede kendskabet til disse samfundsentreprenører, så de kan inspirere og påvirke samfundsudviklingen. For den bedste måde at forudsige fremtiden på er at være med til at skabe den selv.
 • Læs mere: https://futuriblerne.dk/
 • Billede: fremtidensfaellesskaber.webp