fbpx
Skip to main content

Projekt: SAMSKAB

Forskningsresultater viser, at medlemmer af grønne fællesskaber har et gennemsnitligt klimaaftryk, som ligger 27% under det danske gennemsnit og samtidig oplever en højere livstilfredshed end gennemsnittet [1-2]. Dette resultat opnås gennem fælles mål, viden og identitet, som fremmer en større miljøbevidsthed, og gennem fælles sociale og fysiske infrastrukturer såsom fællesspisning eller deleøkonomiske foranstaltninger.

PROJEKTETS FORMÅL:

- fra grå boligforeninger til grønne nabofællesskaber.

Projektet udfordrer forestillingen om, at den grønne omstilling primært foregår gennem individuel adfærd og teknologisk omstilling ved at påpege, at den i lige så høj grad kan finde sted som en grundlæggende social omstilling, der involverer nabofællesskaber. Projektet bidrager med viden og redskaber, der kan støtte etableringen af helt nye grønne nabofællesskaber samt overgangen fra grå boligforeninger til grønne nabofællesskaber og dermed styrke den grønne omstilling. Grå boligforeninger betegnes her som boligforeninger, der ikke har et direkte fokus på miljø, klima og bæredygtighed, mens grønne nabofællesskaber defineres som grønne, hvor deres medlemmer deler ønsket om at leve mere bæredygtigt og handler i fællesskab på dette ønske.

SAMSKAB projektet har fem sammenhængende formål, som er at:

  1. Opnå viden om hvordan grønne nabofællesskaber etableres, enten fra start eller gennem en transformation af eksisterende grå boligforeninger.
  2. Anvende denne viden til at styrke og opskalere udbredelsen af grønne nabofællesskaber og dermed bidrage til den borgerdrevne grønne omstilling.
  3. Dokumentere miljø- og social impact i forhold til grønne nabofællesskaber.
  4. Bidrage med videnskabelig viden om hvordan miljøadfærd og praksis kan styrkes, påvirkes og opskaleres gennem fællesskab og kollektiv handling.
  5. Følge udbredelsen af min. 100 grønne nabofællesskaber i Danmark.

Udgangspunktet for SAMSKAB er, at en betydende grøn omstilling kræver ikke blot politisk regulering og teknologiske løsninger, men også civil handling og adfærdsændringer. Hypotesen i SAMSKAB bygger på, at samarbejde og kollektiv handling for fælles mål i grønne nabofællesskaber forstærker miljøadfærd og fremmer både en miljømæssig og en social dagsorden.

Download projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen for SAMSKAB kan downloades her.

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.