fbpx
Skip to main content
Ugyldig indtastning

INDGANG OG KONTAKT TIL KOMMUNEN

Hvordan samarbejdet med kommunen i tilblivelsesfasen - men også sidenhen - forløber, kan være afgørende for bofællesskabets succes.

 • Hvordan er jeres samarbejde med kommunen foregået? Fortæl om kontakten til og samarbejdet med kommunen, har i haft faste kontaktpersoner og talspersoner osv.?
 • Hvad har I oplevet af udfordringer og muligheder i samarbejdet med kommunen? Kendte de til bofællesskaber, har de skulle agere i en 'gråzone' osv.? Hvordan kunne de hjælpe jer på vej?
 • Hvilke gode råd har I til andre bofællesskaber, mht hvordan man kan optimere det kommunale samarbejde?

Her et par nøgleord, der kan inspirere dit svar:
Hvilke forvaltninger, i har samarbejdet med; mulighed for dispensationer, samarbejdsklima, interesse for boformen bofællesskab, velvillighed/modstræbenhed mm.

Ugyldig indtastning

POLITIKERE OG LOKAL OPBAKNING

Hvordan kontakten til politikerne og lokalområdet er, kan betyde noget for bofællesskabets historie på egnen.

 • Hvad har I gjort jer af erfaringer med dialog med politikere om, hvordan bofællesskaber spiller sammen med kommunale dagsordener, (klima)planer og strategier?
 • Blev der f.eks. afholdt borgermøder eller andet, da i skulle etableres? Hvilken rolle spillede det?
 • Hvordan var/er kontakten til jeres lokalområde, herunder også evt. samarbejde med lokale foreninger, institutioner mv.

Her et par nøgleord, der kan inspirere dit svar:
Modstand, nysgerrighed, politiske alliancer, bofællesskaber optræder på kommunens hjemmeside, mediedækning mm.

Ugyldig indtastning

EKSISTERENDE BEBYGGELSE - ELLER NY GRUND

Nogle får mere hjælp end andre, til at finde et egnet sted. Beskriv om bofællesskabet er etableret på en ‘ny grund’ eller i eksisterende bebyggelse, fx privat/kommunal grund, herunder også kommunens rolle i forhold til at finde et egnet sted.

 • Hvordan hjalp kommunen jer med at finde et egnet sted?
 • Var der i kommuneplanlægningen afsat områder, der kunne anvendes til bofællesskab?

Her et par nøgleord, der kan inspirere dit svar:
Information på hjemmesiden, bofællesskaber nævnt i boligpolitik hos kommunen, samarbejde med andre bofællesskaber mm.

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

PLANER FOR BYGGERI

Nogle er selv med til at udarbejde deres lokalplan og får kendskab til planlægning, helt konkret. Beskriv, hvordan I var involveret i lokalplansudarbejdelsen.

 • Var der vigtige emner for bofællesskabet, hvor i havde særlige ønsker/krav? Hvilke?
 • Opstod der stridspunkter i form af ønsker/krav, der var svære at opfylde (begge veje).
 • Ansøgte i om dispensationer, vedr. f.eks. forsyning, energi, spildevand og/eller nedsivning - og hvordan gik det?
 • Nogle gode råd til andre omkring lokalplanlægningens faldgruber - og de efterfølgende byggetilladelser?

Her et par nøgleord, der kan inspirere dit svar:
Tempo for lokalplansarbejdet, indflydelse, konsulenthjælp, gode ting at huske på, små sejre mm.

Ugyldig indtastning

FORSYNINGSANLÆG

Nogle bofællesskaber vil gerne det hele selv - hvor andre kobler sig på de kommunale muligheder.

 • Beskriv forhandlinger med kommunen om dispensationer fra regler og tilslutningspligt ifm forsyningsanlæg.
 • Har det været en del af jeres vision at være selvforsynende - og hvordan gik det?

Her et par nøgleord, der kan inspirere dit svar:
Varmeforsyning, forsyningspligt til fjernvarme, solceller/solfangere, lokal spildevandsrensning og nedsivningsanlæg, dispensationsansøgninger mm.

Ugyldig indtastning

KOMMUNAL INVOLVERING I ØKONOMIEN

Nogle kommuner samarbejder med bofællesskaber om projekter, også af økonomisk art.

 • Har i som bofællesskab ansøgt/modtaget tilskud fra kommunale eller lokale puljer eller lignende?
 • Har i fået garanti for lån til andelsboligforening, hvis noget sådant er relevant?
 • Har i gjort jer andre erfaringer med tilskud, evt, fra fonde eller lignende, der er værd at dele med andre bofællesskaber?

Her et par nøgleord, der kan inspirere dit svar:
Realdania, kulturstøtte til aktiviteter, LAG/LOA midler, Agenda 21 tilskud mm.

Ugyldig indtastning