fbpx

Spraglede bæredygtige ideer i den gamle industrihavn i Køge

Fællesbyg Køge Kyst er et pionerprojekt, hvor beboerne selv stod for - som de første i Danmark - at opføre en hel boligkarré i fællesskab.

Af Laura Munkø, kommunikationsmedarbejder i Bofællesskab.dk - Foto: Andreas Omvik

Karreen er et spændende bud på boligbyggeri i højden, for her er der farver og former, der udfordrer tanken om, hvordan en boligkarré ser ud. Boligerne er en del af en større forvandling af området, hvor den gamle industrihavn er under udvikling til et nyt bykvarter med en mangfoldighed af boliger, erhverv, kulturtilbud og nye rekreative arealer.

De allermest bæredygtige kvadratmeter er dem, der ikke bliver bygget

Beboerne i Fællesbyg Køge Kyst, som har været mere end almindeligt tæt indover hele realiseringen af projektet, flyttede ind i april. Christian Hansen fra Fællesbyg Køge Kyst fortæller om en vigtig iagttagelse omkring beboerne: Alle har bosat sig i boliger med mindre areal end det, de kom fra: "Fællesarealerne betyder, at vi ikke alle sammen behøver at have fx et gæsteværelse i vores egen bolig. Vi har nogle velfungerende fælles gæsteværelser, som alle kan booke. Og vi har fx også et veludstyret værksted med remedier, som alle kan gøre brug af".
Fællesbyg Køge Kyst er derved eksponent for en en voksende tendens: Middelklassehusstande der vil bo i byen og skærer ned på boligarealet, måske af bæredygtige grunde, måske af økonomiske. "Compact living" gør det samtidigt muligt at få plads til flere husstande på mindre plads. At bo på mindre plads end man hidtil har været vant til bliver - uanset om det er noget, man tillægger en ideologisk værdi eller mere en økonomisk - et modsvar til en livsstil med overforbrug.

Forhindringer for klimavenlige tiltag

Beboerne og arkitekten, Tegnestuen Vandkunsten, ville gerne gå så bæredygtigt til værks som muligt. Bl.a. var der ønske om, at så meget som muligt skulle bygges i træ, og der var også ønske om at opsamle regnvand til brug for toiletskyl.
Det viste sig, at ingen danske entreprenører turde at binde an med bærende konstruktioner i træ i den højde, som Fællesbyg Køge Kyst er oppe i (højeste punkt er syvende etage). Derfor er kun ikke-bærende konstruktion i træ, mens de bærende elementer er udført i beton.
Fællesbyg-byggeriet har en p-kælder under karreen. Pladsmæssigt lod det sig derfor ikke gøre også at placere en stor regnvandstank. Det lod sig i hvert fald ikke gøre, når den kommunale parkeringsnorm, der foreskriver hvor mange p-pladser der skal være til rådighed ved nybyggeri, skulle holdes.
Der er altså stadig tekniske forhindringer og regler, der spænder ben for, at bæredygtigheden kan få vinger.
For Fællesbyg Køge Kyst gør det i øvrigt sig gældende, at der er blevet prioriteret plads til andet end bygningsmasse på byggefeltet. Fællesbyg Køge Kyst havde i runde tal 6400 kvm. i byggefeltet, men kun 5200 kvm. er blevet bebygget. Det giver lys og luft til beboerne i Fællesbyg Køge Kyst.

Området drives af Køge Kyst P/S, der ejes af Køge kommune og Realdania By & Byg. Når Køge Kyst området er færdigt, skal det huse 4.000 beboere, 4.000 arbejdspladser og 20.000 kvm nye butikker.

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.


Dette websted bruger cookies, som gør det lettere for os at give dig en god oplevelse på vores website. Du kan vælge at give tilladelse eller afslå brug af cookies.