fbpx
Skip to main content

BOGANMELDELSE: Bofællesskaber 1970 til i dag

Bogen stiller skarpt på bofællesskabets opståen og relevans

Af Laura Lyng Munkø, kommunikationsmedarbedjer Bofællesskab.dk

Et historisk spøgelse går sin gang netop nu. Brunt og måske lidt hippiekikset, men fyldt med vitaminer, når man kigger på det. Det er 1970’erne, jeg taler om. Og 2020’erne har meget til fælles med det årti.
70’ernes antiforbrug og energikrise minder om noget, vi ser nu. Går man 20’erne efter i sømmene, ser man meget, der mimer 70’erne. Det var lige dér, det startede. Omkring 1970 opstod i Danmark en ny boligform, der havde fællesskab som sit omdrejningspunkt. Og nu er der atter en bevægelse i gang. Bofællesskaber skyder op som aldrig før, og både unge og ældre har set lyset ved at dele mere og komme hinanden ved. Flere bofællesskaber fejrer jubilæum med bogudgivelser, men en mere kronologisk gennemgang af hvad, der var afsæt for bofællesskaber overordnet i Danmark, og hvordan og hvor forskelligt boformen har manifesteret sig, har manglet.

Obligatorisk pensum for den arkitekturinteresserede

“Bofællesskaber – 1970 til i dag” er i helt bogstavelig forstand en tung bog, og den formidler en arv, der vejer: Bofællesskabet trækker tråde tilbage til en lang tradition i dansk boligarkitektur. Er man arkitekturinteresseret og nyder at nørde lange passager om tagkonstruktioner, dobbelthøje rum, gårdrum, sociale opholdsrum og materialevalg med særligt fokus på bofællesskaber, så er der ingen vej udenom: Læs, tag ind og nyd arkitekturfotograf Laura Stamers æstetiske blik for, hvornår mursten, træ, tegl og glas tager sig allerbedst ud. Hendes fotos er en væsentlig del af bogen og sammen med skrifttype og layout giver den bogen et stramt udtryk, som står i kontrast til det ikke-stramme, der beskrives.

20 forskellige bofællesskaber fra hele landet

For det er bogens “andet ben”, som handler om tilblivelsen og den senere hverdag i det enkelte bofællesskab, der efterlader et hav af refleksioner, der stikker i alle mulige retninger hos læseren. Alle indtrykkene – velvalgte citater og anekdoter – fra beboerne i de 20 bofællesskaber, som forfatteren dykker ned i, er det, der fornemt demonstrerer en vis mangfoldighed i refleksioner for både bofællesskabet som et hele, men også for bofællesskabernes enkelte beboere. Hvordan bofællesskabet som boform på én og samme tid søger at opfylde menneskets individuelle behov samtidigt med at være en repræsentant for en boform, der kan bidrage positivt til løsningen på samfundsmæssige og globale udfordringer, er der ikke en opskrift på.

Det er styrken ved Michael Asgaard Andersens sikre redaktion af samtlige 264 sider: Hans indhentning af en række fagpersoners perspektiver på, hvad et bofællesskab er og hvad det kan. Og ikke mindst hvad bofællesskabets relevans er på tværs af tid og generationer, uden at der afsendes en formel på, hvad det “rigtige” er, er en vellykket form.

Forfatter: Michael Asgaard Andersen (red.)

Udgivelse: 3. november 2021

Foto: Laura Stamer

Sidetal: 272