fbpx
Skip to main content

Boganmeldelse: "Rejsen til Fridlev - om bofællesskaber og klimakrise” af Bjørn Førde

Af Camilla Englyst, bestyrelsesmedlem i Foreningen Bofællesskab.dk

14. maj 2024 markerer udgivelsen af en ny bog om bofællesskaber, skrevet af Bjørn Førde, som efter tidligere erfaring med bofællesskab nu er flyttet ind i Fridlev ved Hvalsø. Bogen er en beretning om at realisere drømmen om at bo i fællesskab, beskrevet gennem en række nedslag i form af dagbogsnotater i løbet af de 575 dage, der gik fra idé til indflytning. Bjørn trækker på sin egen rejse og erfaringer, hvilket giver læseren en autentisk og ganske personlig beretning om bofællesskaber og tanker om den klimakrise, som bofællesskaber måske udgør et svar på.

Beretningen starter i foråret 22 og afsluttes vinteren 23/24, ved indflytning i Fridlev. Fortløbende kommer vi gennem årstiderne med en række nedslag, der balanceres mellem fire niveauer.

Det nære: Familiens valg

Her dykkes ned i de personlige valg, Bjørn og hans kone traf, da de besluttede sig for – igen – at flytte i bofællesskab. Der refereres til deres hus i Norge og glæden ved de norske tuns (samling af huse, ofte i bakket terræn), lighed med det, der skal blive til Fridlev. Læseren tages med tilbage til deres tidligere bofællesskab, hvilket giver et fint historisk perspektiv på rejsen. Inddragelsen af det nære er både rørende og tankevækkende, idet den viser de nære relationer og beslutningsprocesser, mange vil kunne relatere sig til, når der træffes valg om et bofællesskab som ny livsbane.

Det konkrete: Processer i Fridlev

I bogens mere praktiske niveau beskrives den konkrete proces med at etablere et bofællesskab i Fridlev. Fra at lære de nye naboer og Hvalsø at kende til at sætte fælles spilleregler og håndtere bekymringer om forsinkelser, gives en detaljeret og personlig gennemgang af processen. Særligt interessant er samarbejdet med Almenr, som er en ’anden aktør’ inden for bofællesskaber, der hjælper grupper med at etablere sig.

Det nationale: Bofællesskaber i Danmark

Bjørn udvider perspektivet og ser på bofællesskabsfeltet i Danmark. Han diskuterer, hvordan det har udviklet sig over tid, besøger andre bofællesskaber, interviewer nøglepersoner og inddrager væsentlige bøger, der er udgivet på området, herunder også kortlægningen af bofællesskaber (BUILD/Aalborg Universitet), som Bofællesskab.dk var med til at udforme. Dette placerer hans egne erfaringer og tanker i en national kontekst om, hvordan og hvorfor bofællesskaber har vundet frem.

Det globale: Klimakrise og global ulighed

Som verdensborger er Bjørn ganske vidende om og interesseret i globale problemstillinger. Han krydrer derfor sin beretning med alverdens begivenheder samt perspektiver på klimakrisen og global ulighed, hvilket tilføjer dybde og nuance til hans præsentation af det at flytte i bofællesskab. Der reflekteres over, om bofællesskaber kan være en del af løsningen på overforbruget af verdens ressourcer, med deres deling af ting, biler og køkkener, fællesspisning og fællesskabets mulighed for inspiration og styrke. Som alt sammen giver en følelse af at kunne gøre noget som individ og ikke risikere at ende i afmagt. Samtidig en vigtig pointe om, at bofællesskaber i Danmark kun er en mulighed for en særlig demografisk - og velhavende - gruppe af befolkningen.

Når vi det?

Bogen stiller det store spørgsmål: "Når vi det?" – konkret i forhold til, om Fridlev når den lovede indflytningsdato, på trods af regnmængder, forsinkelser på byggematerialer grundet en Ukraine-krig, svære spørgsmål om fordyrende industrikøkkener osv., men også, om vi globalt når at dæmme op for vores ressourceforbrug, inden det er for sent. Dette retoriske spørgsmål vækker refleksioner om bofællesskabers klimaaftryk og deres potentiale som små, men vigtige skridt i en større og global kamp for bæredygtighed.

Konklusion: En værdifuld beretning

Rejsen til Fridlev - om bofællesskaber og klimakrise af Bjørn Førde er en værdifuld bog for alle, der interesserer sig for bofællesskaber, bæredygtighed og opbygning af fællesskab. Den skaber mulighed for en engagerende og informativ læsning, der kombinerer personlig erfaring med information, overblik og nyttige referencer til globale perspektiver. For dem, der overvejer at tage skridtet ind i et bofællesskab, kan denne bog tjene som en god guide og inspiration.
For os hos Bofællesskab.dk er det interessant at læse om et bofællesskab fremdrevet af en anden aktør (Almenr). Den fortælling er ikke set før, i en sådan form. Bogen giver indblik i en tilgang, hvor man først siger ja til huset og projektet og derefter lærer sine kommende naboer at kende, baseret på tillid og tiltro til fælles værdier om at ville bo sammen, med fællesskab og bæredygtighed som de samlende parametre. Men med Almenr som fødselshjælper og facilitator.
Og klimakrisen? Ja, som Bjørn skriver: “Den udfordrer os hver især, dagligt, og i stigende grad. Som medlemmer af et bofællesskab kan vi sammen bidrage med praktiske skridt i den rigtige retning… i min pragmatiske tilgang er bofællesskabet bestemt en mulighed, som peger i den rigtige retning. Som bør udbredes til mange flere. For at mange små skridt kan vokse til den flodbølge, vi har brug for.” Bogen vækker en stolthed omkring, at bofællesskaber vitterlig kan udgøre et skridt mod en mere bæredygtig livsstil. Omend vi fortsat mangler at kunne dokumentere det, giver det en tro på, at det at vælge at leve i bofællesskab gør noget for selvforståelsen i forhold til at agere overfor en klimakrise, som ellers kan synes umulig at hamle op med. Så ja, flere bofællesskaber og mere håb - tak for at du husker os på det, Bjørn.

Bogen kan bestilles direkte her: Frydenlund

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.