fbpx
Skip to main content

Årets Bæredygtige Træbyggeri 2022

Bofællesskabet Kløverbakken er utroligt stolte over at vinde den fine pris – træbyggeriets Oscar. Det betaler sig at have høje ambitioner indenfor bæredygtigt byggeri og levevis. Stort tillykke fra beboerne til alle som har været en del af projektet”.

Artiklen er skrevet af Jens Thor - Redigeret af Bofælesskab.dk

Det er tirsdag d. 23. maj, og et lille hold ildsjæle, arkitekter og udviklere er på vej fra Aarhus til København, hvor kåringen af Årets Bæredygtige Træbyggeri 2022 netop denne dag løber af stablen. Sammen med to andre finalister, er Danmarks største privatejede bofællesskab Kløverbakken nomineret til den prestigefulde pris. Projektet er kendetegnet ved et helt særligt firkløver af samarbejdspartnere, som gennem en ambitiøs proces har skabt noget unikt inden for bæredygtigt fællesskabsorienteret byggeri i Danmark. Firkløveret består af Thybo, et hold lokale ildsjæle, Tegnestuen Arken og Odder Kommune.

På vej hen over Fyn, falder snakken mellem Direktør i Thybo Ejendomsudvikling Rasmus Kjær og Projektchef Knud-Erik Kjær på den lange rejse, som Thybo har været på sammen med de tre projektpartnere.

"Da vi tilbage i 2019 opstartede dialog med de lokale karismatiske ildsjæle Trine Varming, Rikke Billum Christensen & Jens Bruun Larsen, viste vi ikke hvor udviklende og ambitiøs rejse vi sammen skulle ud på. Hele ideoplægget fra Trine, Rikke & Jens med et hidtil uset fokus på FNs 17 verdensmål og ESG, var både inspirerende og udfordrende på samme tid. Læg dertil ønsket om en demokratiseret projektudvikling og favntaget med kommercielt at formidle hvad der skulle blive Danmarks største privatejede bofællesskab", siger Direktør Rasmus Kjær og holder en pause.

"Ja, projektet lignede ikke noget andet vi tidligere havde erfaring med. Og vores første bekymring var, om der var et marked for et så unikt projekt", tilføjer Projektchef Knud Erik Kjær.

Hvad de to ikke vidste tilbage i 2019 var, at Bofællesskabet Kløverbakken skulle blive både Thybos og Danbolig Åbyhøjs hurtigst sælgende projekt nogensinde.

"På kun én dag solgte vi 20 boliger. Dén dag lærte vi, at ambitiøst bæredygtigt fællesskabsorienteret træbyggeri ikke står i modsætning til en positiv kommerciel fundering i markedet. Tværtimod", slutter Rasmus Kjær.

INDRAGELSE AF BEBOERNE

Siden tidligt i forløbet har næsten alle de kommende beboere været engagerede deltagere i en eller flere arbejdsgrupper der har stået for udvikling og løsningsvalg for så forskellige forhold som: Indretning af fælleshus, gårdrum, værksteder og legeplads. At organisere en fælles madordning. Samt fælles løsninger ang. elbils ladeinfrastruktur, internet og intranet m.m.
Grupperne arbejder med udgangspunkt i Kløverbakken Håndbogen med bofællesskabets fælles idegrundlag og værdier, og de sikrer løbende at beslutningerne bliver taget med ligeværdig hensyn til Miljø, det Sociale og Økonomien. Beboernes alders spredning er helt fra børnefamilier til pensionister og 70% af beboerne er tiltrukket fra andre kommuner end Odder, herunder fra København. 

RIGTIGE TRÆHUSE

I dagene op til sommerferien 2023 afleverer Thybo de sidste 10 ud af 58 boliger til de kommende beboere. På en almindelig dag, deler 60 håndværkere pladsen, og anlægsgartnerne runder udearealerne af med insektvenlige hjemhørende blomsterblandinger. I midten af bebyggelsen, markerer det store fælleshus sin betydning for fællesskabet, med en bygningskrop der to steder glider over i et væksthus på i alt 150m2.

Som et gennemgående tema, binder de varmebehandlede FSC-mærkede fyrretræsfacader og sedumbeklædte tagflader bofællesskabet visuelt sammen. Og hvad man ikke kan se er, at alle konstruktioner under facadebeklædningen ligeledes er udført i træ. Konstruktionerne er sammen med Taasinge Elementfabrik udviklet som træelementer, som er kranet ind i sektioner af ca. 3 x 4 meter.

Projekleder Torben Nielsen som har sin daglige gang på byggepladsen i Odder fortæller, at det som tømrer er særligt at arbejde med "rigtige" træhuse. "I meget typehusbyggeri i Danmark begrænser trækonstruktionerne sig til spærfagene. Når vi bygger huse hvor alle konstruktioner er i træ, går det tømrerfaglige og det bæredygtige hånd i hånd. Det giver mening hele vejen rundt".

ET FYRTÅRN FOR FREMTIDIGE PROJEKTER

Rasmus & Knud-Erik er nået til København. Næstformand Martin Petersen fra Træ I Byggeriet er gået på scenen, og øjeblikket er kommet, hvor vinderen af Årets Bæredygtige Træbyggeri 2022 skal kåres. Der bliver stille i salen. Men kun ganske kort, for et øjeblik senere rejser det lille hold fra Thybo, Tegnestuen Arken og beboerne fra Kløverbakken sig i jubel.

Bofællesskabet Kløverbakken er Årets Bæredygtige Træbyggeri 2022!

"Bofællesskabet Kløverbakken er et utrolig fascinerende projekt og ikke kun i en træmands øjne. Aktørerne bag projektet har nemlig i fællesskab formået at opføre en lille landsby i samarbejde med de fremtidige beboere, der har haft stor indflydelse på materialevalg, udformning og beplantning. 

Resultatet er 58 boliger opført i træ og med en væsentligt mindre størrelse end landsgennemsnittet, hvilket også sparer CO2 per beboer. Beboerne har adgang til sociale mødesteder i form af fælleshus og et orangeri, mens beplantningen består af stedhørende arter for at fremme den lokale biodiversitet", lyder det fra sekretariatsleder i Træ i Byggeriet, Lauritz Rasmussen, og fortsætter:

"Det imponerende byggeri er således opført i fællesskab mellem bygherre, tegnestue og beboere med fokus på miljø og brugerindflydelse, og vi håber, at vi i 2023 kommer til at se mange flere lignende projekter, hvor slutbrugerne har taget ejerskab over de CO2-besparende tiltag".

Grundlægger Trine Varming, som på aftenen repræsenterer beboerne på Kløverbakken, er et stort smil. "Vi viste godt, at vi sammen med Thybo, Tegnestuen Arken og Odder Kommune havde skabt noget helt særligt. Bofællesskabet Kløverbakken er utroligt stolte over at vinde den fine pris – træbyggeriets Oscar. Det betaler sig at have høje ambitioner indenfor bæredygtigt byggeri og levevis. Stort tillykke fra beboerne til alle som har været en del af projektet".


Årets Bæredygtige Træbyggeri hylder danske træbyggerier, som har særligt fokus på bæredygtighed og lavt CO2-aftryk.
Byggebranchen står for en stor del af Danmarks samlede CO2-udledning, og der er derfor et stort potentiale for at gøre en forskel. Anvendelsen af træ som byggemateriale har mange klimamæssige fordele og kan medvirke til en stor reducering af klimabelastningen i byggebranchen - særligt i byggeprojekter, hvor træet kan anvendes som erstatning til mere klimatunge byggematerialer.

Netop disse byggeprojekter ønsker vi at hylde. Projekter, der har et særligt fokus på bæredygtighed og et lavt CO2-aftryk.

Derfor lancerer Træ i Byggeriet prisen Årets Bæredygtige Træbyggeri, som uddeles én gang årligt. Vinderen udpeges af en kompetent dommerkomité og kåres den 23. maj 2023 på Build in Wood-konferencen.

Kløverbakken Fakta

 Hjemmeside: https://www.kloeverbakken-odder.dk/ 

Antal boliger: 58

Opført: 2022/23

Samlet klimapåvirkning: 7,3 kg CO2-ækv./m2/år

Certificering: DGNB guld el. platin (afventes) & Svanemærket

Areal: 6000 kvadratmeter