fbpx
Skip to main content

Så byg dog de seniorbofællesskaber


Udgivet søndag, 24 juni 2018
Tags: Fællesspisning, Realdania, Seniorbofællesskab, Ældresagen, Økonomi
Så byg dog de seniorbofællesskaber

Interessen for at bo i et seniorbofællesskab er markant stigende i disse år. Hvis man spørger de ældre, viser det sig, at over 80.000 personer overvejer at flytte i et seniorbofællesskab. Det står i skærende kontrast til 7.000 boliger i seniorbofællesskaber, der i dag er til rådighed. Der er altså behov for et meget stort antal boliger i seniorbofællesskaber for at tilfredsstille behovet. Undersøgelsen som disse tal stammer fra, er foretaget af SFI og Realdania i 2016. Undersøgelsen viser også, at cirka 104.000 ældre føler sig ensomme og derved oplever en forringet livskvalitet. Ifølge en undersøgelse fortaget af Ældresagen, ønsker hver tredje ældre, af dem, der ønsker at flytte, nemlig at flytte i et seniorbofællesskab. Ud over ensomhed, er årsagen til at flytte i et bofællesskab også at få en mindre bolig, at slippe for havearbejde o.a.

Der er altså cirka 80.000 ældre, der ønsker sig en bolig i et seniorbofællesskab. Det lægger naturligvis et vist pres på bygherrer, boligselskaber og politikkere. Der skal snarest muligt tænkes ind i byplanen, at der skal bygges boliger, som tilgodeser denne store målgruppe. Ikke desto mindre trækker det ud med det store byggeboom. Man kan undre sig over det, da nævnte undersøgelse helt klart viser, at stod boligerne klar nu, ville de blive beboet prompte. Og langt de fleste af de ældre, der flytter fra en ejerbolig i de store byer, kan let komme af med deres ejendom til unge, der står klar ved havelågen. Selvfølgelig under forudsætning af, at banker og andre pengeinstitutter vil låne de unge penge, hvilket det øjensynligt kniber en smule med. Men det er en anden historie.

Jeg ser den store udfordring ligge hos boligselskaber og de kommunale politikere. Der skal aktiveres en interesse for at give de ældre i kommunerne en mulighed for at flytte i en økonomisk overkommelig bolig. De fleste boligselskaber har i forvejen dette som deres primære formål, og de fleste vil gerne bygge. De støder dog mange gange på en uforståelig kommunal uvilje og henholdende adfærd. Måske anser politikerne ikke målgruppen som særlig interessant sammenlignet med yngre børnefamilier, der tilfører kommunen værdig i form af store skatteindtægter.

Jeg synes, at de kommunale politikere i samarbejde med boligselskaberne skal se at komme i gang med at bygge seniorbofællesskaber. Det kan kun gå for langsomt og de ældre har i hvert fald ikke tid til at vente særlig længe. En beslutningstid på over fem år kan i bogstavelig forstand virke som dræbende længe. Det er nu, de skal nyde den sidste tid sammen med andre bofæller. Det er nu og ikke om fem til ti år.

Skrevet af