fbpx
Skip to main content

Det sociale spiller en nøglerolle i et bofællesskabs opstart. Negative sociale dynamikker udgør ofte større udfordringer end andre hindringer. Derfor er tidlig opmærksomhed på det sociale felt afgørende, da det skal bære fællesskabet under etablering og bofællesskabslivet. Gode rammer ved opstart skaber sammenhæng og fælles kultur, men det er ikke tilstrækkeligt.

Bidrag med erfaring og viden inden for blandt andet fællesspisning, fysiske rammer, balance mellem privatliv og fællesskab, kultur, ritualer, og traditioner, konflikthåndtering og børn i fællesskabet.

Fællesspisning

Hyppigheden af måltider, om det er obligatorisk eller frivilligt, typen af mad (herunder økologisk, kød- eller plantebaseret, hensyn til børn, præferencer og allergier), om der er faste hold eller nye hold hver gang, planlægning og tilberedning (inklusive muligheden for at tage mad med hjem eller om gæster kan spise med), fastlagte regler og ritualer, priser, yndlingsretter osv. er alle emner, der kan dokumenteres i forbindelse med fællesspisning.


 • Skråningen II

  Se alle bidrag fra Skråningen II om fællesspisning

  Ibsgården

  Se alle bidrag fra Ibsgården om fællesspisning

  AB Oasen, Trekroner.

  Se alle bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om fællesspisning

  Gaias Have

  Se alle bidrag fra Gaias Have om fællesspisning

  Sættedammen

  Se alle bidrag fra Sættedammen om fællesspisning

  Rebild Park

  Se alle bidrag fra Rebild Park om fællesspisning

  Økosamfundet Hallingelille

  Se alle bidrag fra Økosamfundet Hallingelille om fællesspisning

  Bondebjerget

  Se alle bidrag fra Bondebjerget om fællesspisning

  Trudeslund

  Se alle bidrag fra Trudeslund om fællesspisning

  Firkløveren

  Se alle bidrag fra Firkløveren om fællesspisning

Fysiske rammer for socialt liv

Fælleshuset udgør hjertet i vores boligfællesskab og tilbyder en bred vifte af faciliteter til beboernes brug. Fra veludstyrede køkkener til hyggelige fællesarealer er der plads til både sociale sammenkomster og praktiske formål. Udover fælleshuset kan beboerne nyde gavmildt af udendørs faciliteter såsom grønne områder, legepladser og muligheder for udendørs aktiviteter. Indendørs er der mulighed for at benytte fælles vaskeri, motionsrum og mødelokaler, der alle bidrager til et dynamisk og sammenhængende fællesskab.


 • Skråningen II

  Se alle bidrag fra Skråningen II om fysiske rammer for socialt liv

  Ibsgården

  Se alle bidrag fra Ibsgården om fysiske rammer for socialt liv

  AB Oasen, Trekroner.

  Se alle bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om fysiske rammer for socialt liv

  Sættedammen

  Se alle bidrag fra Sættedammen om fysiske rammer for socialt liv

  Rebild Park

  Se alle bidrag fra Rebild Park om fysiske rammer for socialt liv

  Bondebjerget

  Se alle bidrag fra Bondebjerget om fysiske rammer for socialt liv

  Firkløveren

  Se alle bidrag fra Firkløveren om fysiske rammer for socialt liv

Balance - Privatliv / Fællesskab

At opretholde en sund balance mellem privatliv og fællesskab er afgørende i enhver bofællesskabssituation. Typiske udfordringer inkluderer at respektere hinandens grænser, koordinere fælles aktiviteter og håndtere konflikter konstruktivt. Erfaringer viser, at klare regler og normer samt en veltilrettelagt indretning af fællesområder kan være med til at understøtte denne balance. Det er essentielt at skabe et miljø, hvor beboerne føler sig både trygge og respekterede i deres individuelle rum samtidig med, at fællesskabets værdier og formål opretholdes.


Skråningen II

Se bidrag fra Skråningen II om privatliv og fællesskab

Ibsgården

Se bidrag fra Ibsgården om privatliv og fællesskab

AB Oasen, Trekroner.

Se bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om privatliv og fællesskab

Bondebjerget

Se bidrag fra Bondebjerget om privatliv og fællesskab

Firkløveren

Se bidrag fra Firkløveren om privatliv og fællesskab

Kultur / traditioner / ritualer

Traditioner og ritualer binder vores fællesskab sammen gennem året og i relation til vigtige begivenheder blandt beboerne. Vi fejrer fødsler og velkommer nye medlemmer med særlige ritualer og traditioner. Derudover samles vi om forskellige aktiviteter såsom yoga, sang og kreative sysler, der styrker vores fællesskabsbånd. Traditioner og normer for møder er også vigtige, da de sikrer en effektiv og respektfuld kommunikation blandt os.

 • Skråningen II

  Se alle bidrag fra Skråningen II om kultur, traditioner og ritualer

  Ibsgården

  Se alle bidrag fra Ibsgården om kultur, traditioner og ritualer

  AB Oasen, Trekroner.

  Se alle bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om kultur, traditioner og ritualer

  Sættedammen

  Se alle bidrag fra Sættedammen om kultur, traditioner og ritualer

  Bondebjerget

  Se alle bidrag fra Bondebjerget om kultur, traditioner og ritualer

  Firkløveren

  Se alle bidrag fra Firkløveren om kultur, traditioner og ritualer

Konflikthåndtering

I vores fællesskab erkender vi, at konflikter kan opstå, og vi vil forsøge at løse dem internt så tæt på kilden som muligt. Vi arbejder på at etablere procedurer og forpligtelser for konfliktmægling, baseret på velafprøvede metoder, teorier og filosofier, der fremmer dialog og forståelse. Vi stræber efter at have både interne og eksterne mæglere til rådighed samt facilitatorer til at lette samtaler og finde løsninger, der er acceptable for alle parter.


 • Ibsgården

  Se alle bidrag fra Ibsgården om konflikthåndtering

  AB Oasen, Trekroner.

  Se alle bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om konflikthåndtering

  Firkløveren

  Se alle bidrag fra Firkløveren om konflikthåndtering

Børn i fællesskaber

Børn og unge er en integreret del af vores fællesskab, hvor vi vægter deres deltagelse og stemme. Vi har måske etableret et børneråd og fremmer demokratisk deltagelse blandt de yngste medlemmer. Budgettet kan afspejle deres behov og interesser, og de deltager naturligt i fælles pligter og ansvarsområder. Udover de fælles normer tilbyder vi særlige aktiviteter og faciliteter, der styrker børn og unges trivsel og udvikling i fællesskabet.


 • Skråningen II

  Se alle bidrag fra Skråningen II om børn i fællesskaber

  Ibsgården

  Se alle bidrag fra Ibsgården om børn i fællesskaber

  AB Oasen, Trekroner.

  Se alle bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om børn i fællesskaber

  Sættedammen

  Se alle bidrag fra Sættedammen om børn i fællesskaber