fbpx
Skip to main content

Bæredygtighed er ikke bare et buzzword, det er en integreret del af bofællesskaber. Fra byggeri til energiforsyning, affaldssortering til grønne fællesområder – alle disse elementer udgør det grønne landskab, som bofællesskaber navigerer i for at skabe en bæredygtig profil. Men med så mange aspekter kan det være udfordrende at få det fulde overblik.

Din viden er nøglen til at lette byrden for andre. Vi inviterer dig til at dele information om de grønne initiativer i dit bofællesskab. Om det er en byttebiks, el- eller delebilsordning, permakultur eller andre bæredygtige tiltag – din erfaring kan guide og inspirere nye bofællesskaber på deres grønne rejse.

Har dit bofællesskab sat grønne standarder for entreprenører? Er I stolte ejere af grønne mærker og certificeringer? Hvordan håndterer I energiforsyning og affaldssortering? Bidrag med at udfylde denne formular med så meget viden og erfaringer, du kan. Tusind tak for at være med til at sprede den grønne viden!

Byggeri

Beskrivelser af, hvordan byggeriet og bæredygtighed er tænkt ind; fx hvordan bygningerne er opført (medbyg/selvbyg eller færdig produktion), materialevalg, arkitektur og design, certificering/energimærkning, valg af og aftaler med entreprenører og håndværkere, arbejdsvilkår mm.


Økosamfundet Dyssekilde

Se bidrag fra Økosamfundet Dyssekilde om byggeri

AB Oasen, Trekroner.

Se bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om byggeri

AB Oasen, Trekroner.

Se bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om byggeri

Bondebjerget

Se bidrag fra Bondebjerget om byggeri

Gaias Have

Se bidrag fra Gaias Have om byggeri

Gaias Have

Se bidrag fra Gaias Have om byggeri

El, vand og varme

Beskrivelser af hvordan bofællesskabets bygninger og anlæg forsynes med el, vand og varme; fx fælles/individuel forsyning, lagring af energi, el-ladestandere til biler, rensning af spildevand, opsamling af regnvand, særlige toiletter, udfordringer ift lovgivning, lokalplaner mv ift de ønskede løsninger.


Økosamfundet Dyssekilde

Se bidrag fra Økosamfundet Dyssekilde om forsyning

AB Oasen, Trekroner.

Se bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om forsyning

AB Oasen, Trekroner.

Se bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om forsyning

Bondebjerget

Se bidrag fra Bondebjerget om forsyning

Gaias Have

Se bidrag fra Gaias Have om forsyning

Affald, genbrug og deleøkonomi

Beskrivelser af hvordan bofællesskaberne håndterer affald, organiserer bytte/genbrug og deles om ting; fx affaldssortering, kompostering, genbrugs-/bytteordninger (beskrivelse af, hvad man kan stille, hvem der har adgang og hvordan den er organiseret), reparationer, delebilsordning, deling af fx værktøj, cykler mv.


 • Økosamfundet Dyssekilde

  Se alle bidrag fra Økosamfundet Dyssekilde om affald, genbrug og deleøkonomi

  AB Oasen, Trekroner.

  Se alle bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om affald, genbrug og deleøkonomi

  Bondebjerget

  Se alle bidrag fra Bondebjerget om affald, genbrug og deleøkonomi

  Gaias Have

  Se alle bidrag fra Gaias Have om affald, genbrug og deleøkonomi

Landskabsdesign

Beskrivelser af, hvordan bæredygtighed, natur og biodiversitet er tænkt ind i designet af landskabet og udendørs arealer, fx LAR (lokal afledning af regnvand), inspiration fra fx permakultur, Vild med Vilje, fremme af biodiversitet og naturgenoprettelse.

Økosamfundet Dyssekilde

Se alle bidrag fra Økosamfundet Dyssekilde om landskabsdesign

AB Oasen, Trekroner.

Se alle bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om landskabsdesign

Gaias Have

Se alle bidrag fra Gaias Have om landskabsdesign

Fødevareproduktion

Hvis man producerer fødevarer i fællesskabet, er der beskrevet hvad og hvordan; fx fælles madproduktion (eller individuel), principper i produktionen - fx økologi, permakultur, regenerativt, biodynamik, spagnumfri dyrkning mv. Anvendes fødevareproduktionen aktivt i f.eks. fællesspisning?