fbpx
Skip to main content

I Danmark spiller kommunerne en vigtig rolle i at støtte og facilitere opførelsen af bofællesskaber ved at udarbejde og implementere overordnede kommuneplaner og mere detaljerede lokalplaner. Disse planer fastlægger rammerne for boligudvikling og specifikke regler for områder, herunder bygningers udseende, højde og placering.

Ved opførelse af et bofællesskab er det nødvendigt at undersøge gældende kommune- og lokalplaner samt involvere forsyningsselskaber for vand, el og varme. Bæredygtig energiforsyning bør også overvejes, f.eks. ved brug af solceller og jordvarme.

Klare ideer og overholdelse af regler er afgørende. Kontakt med politikere og embedsmænd samt deltagelse i borgermøder kan hjælpe med at få feedback og støtte fra lokalsamfundet. Undersøg støttemuligheder fra kommunen, såsom økonomisk støtte eller assistance med at finde egnede grunde.

Inddragelse af fremtidige beboere er essentiel for at skabe fællesskab og interesse omkring projektet, hvilket kan bidrage til succes. Opførelsen af et bofællesskab kan være udfordrende, men med den rette tilgang og samarbejde med kommunen kan det være en givende proces.

Indgang og kontakt til kommunen

Beskrivelse af kontakten til og samarbejdet med kommunen; fx hvilke forvaltninger og personer, man har samarbejdet med, om man har haft faste kontaktpersoner. Hvad har der været af udfordringer og muligheder i samarbejdet med kommunen? Hvilke gode råd har man til andre bofællesskaber vedr. det kommunale samarbejde?


Politikere og lokal opbakning

Beskrivelse af kontakten til politikerne og lokalområdet, fx hvad man har gjort af erfaringer med dialog med politikere om, hvordan bofællesskaber spiller sammen med kommunale dagsordener, (klima)planer og strategier? Blev der afholdt borgermøder? Hvordan var/er kontakten til lokalområde, herunder også evt. samarbejde med lokale foreninger, institutioner mv.


Eksisterende bebyggelse - eller ny grund

Beskrivelse af, om bofællesskabet er etableret på en ‘ny grund’ eller i eksisterende bebyggelse, fx privat/kommunal grund, herunder også kommunens rolle i forhold til at finde en egnet grund/bebyggelse.


Planer for byggeri

Beskrivelse af, hvordan bofællesskabet var involveret i lokalplansudarbejdelsen, fx vigtige emner for bofællesskabet, hvis man havde særlige ønsker/krav. Var der nogle stridspunkter i form af ønsker/krav, der var svære at opfylde (begge veje). Ansøgte dispensationer, vedr. f.eks. forsyning, energi, spildevand og/eller nedsivning - og hvordan det gik.

Forsyningsanlæg

Beskrivelse af eventuelle forhandlinger med kommunen om dispensationer fra regler og tilslutningspligt ifm forsyningsanlæg. Fx ifm varmeforsyning, forsyningspligt til fjernvarme, solceller, solfangere, lokal spildevandsrensning og nedsivningsanlæg.


Kommunal involvering i økonomien

Har kommunen været involveret i bofællesskabets økonomi - hvordan? Har man fx ansøgt/modtaget tilskud fra kommunale puljer, lokale puljer eller lignende. Eller fået garanti for lån til andelsboligforening, hvis noget sådant er relevant. Andet?