fbpx
Skip to main content

Organisatoriske principper i bofællesskaber varierer afhængigt af størrelse og kompleksitet, men grundlæggende principper er afgørende for en velfungerende struktur. For det første er det essentielt med en tydelig beslutningsproces, der inkluderer formelle strukturer som møder eller afstemninger for at sikre beboernes deltagelse. Det er også vigtigt at have klare procedurer til håndtering af konflikter.

Derudover indebærer klar ansvarsfordeling at opdele opgaver blandt beboerne, lige fra daglige pligter som rengøring og madlavning til større ansvarsområder som vedligeholdelse. Åben kommunikation er en nødvendighed, hvilket betyder, at der skal være en hurtig og effektiv kanal til at diskutere og løse problemer mellem beboerne.

For at skabe en stærk fællesskabsånd er det vigtigt at fremme positivitet og støtte gennem samarbejdsfremmende aktiviteter som fælles måltider og arrangementer. Endelig kræver en åben og inkluderende kultur at være åben for forskellige synspunkter og livsstile og sikre, at alle beboere føler sig velkomne og accepteret.

At opbygge et velfungerende bofællesskab kræver både tid og engagement.

Profil og vision

Beskrivelse af bofællesskabets profil og vision, fx beskrivelse af bofællesskabet og visionsbeskrivelse. Hvordan arbejdes der konkret med visioner?


 • Friskoven

  Se alle bidrag fra Friskoven om bofællesskabets profil og vision

  Rebild Park

  Se alle bidrag fra Rebild Park om bofællesskabets profil og vision

  Gaias Have

  Se alle bidrag fra Gaias Have om bofællesskabets profil og vision

  Sættedammen

  Se alle bidrag fra Sættedammen om bofællesskabets profil og vision

  Trudeslund

  Se alle bidrag fra Trudeslund om bofællesskabets profil og vision

  Firkløveren

  Se alle bidrag fra Firkløveren om bofællesskabets profil og vision

  Kirkebakken Krogsbølle

  Se alle bidrag fra Kirkebakken Krogsbølle om bofællesskabets profil og vision

Beboersammensætning og rekruttering

Beskrivelse af hvordan man rekrutterer og udvælgere nye beboere til bofællesskabet, fx kriterier, ønsker og fremgangsmåde.


 • AB Oasen, Trekroner.

  Se alle bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om rekruttering

  Friskoven

  Se alle bidrag fra Friskoven om rekruttering

  Rebild Park

  Se alle bidrag fra Rebild Park om rekruttering

  Gaias Have

  Se alle bidrag fra Gaias Have om rekruttering

  Sættedammen

  Se alle bidrag fra Sættedammen om rekruttering

  Trudeslund

  Se alle bidrag fra Trudeslund om rekruttering

  Firkløveren

  Se alle bidrag fra Firkløveren om rekruttering

  Kirkebakken Krogsbølle

  Se alle bidrag fra Kirkebakken Krogsbølle om rekruttering

Kommunikation og dokumentation

Beskrivelse af hvordan man kommunikerer internt i fællesskabet.


AB Oasen, Trekroner.

Se bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om kommunikation

Friskoven

Se bidrag fra Friskoven om kommunikation

Rebild Park

Se bidrag fra Rebild Park om kommunikation

Gaias Have

Se bidrag fra Gaias Have om kommunikation

Sættedammen

Se bidrag fra Sættedammen om kommunikation

Trudeslund

Se bidrag fra Trudeslund om kommunikation

Firkløveren

Se bidrag fra Firkløveren om kommunikation

Kirkebakken Krogsbølle

Se bidrag fra Kirkebakken Krogsbølle om kommunikation

Beslutningsprocesser og mødeformer

Beskrivelse af hvordan der tages beslutninger i fællesskabet, fx metoder til at træffe beslutninger (flertalsafgørelser, konsensus, sociokrati mv), hyppighed af fællesmøder, udfordringer ifm møder, fx svigtende deltagelse, konflikter, for lange møder mv.

 • AB Oasen, Trekroner.

  Se alle bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om fælles beslutninger

  Friskoven

  Se alle bidrag fra Friskoven om fælles beslutninger

  Rebild Park

  Se alle bidrag fra Rebild Park om fælles beslutninger

  Rebild Park

  Se alle bidrag fra Rebild Park om fælles beslutninger

  Gaias Have

  Se alle bidrag fra Gaias Have om fælles beslutninger

  Sættedammen

  Se alle bidrag fra Sættedammen om fælles beslutninger

  Firkløveren

  Se alle bidrag fra Firkløveren om fælles beslutninger

  Kirkebakken Krogsbølle

  Se alle bidrag fra Kirkebakken Krogsbølle om fælles beslutninger

Fælles arbejde og arbejdsgrupper

Beskrivelse af hvordan man organiserer arbejdet i fællesskabet, fx den enkeltes forpligtelser overfor fællesskabet, deltagelse i arbejdsgrupper, hyppighed og indhold af fælles arbejdsdage, økonomisk råderum/mandat for grupper/ansvarspersoner mv.


 • AB Oasen, Trekroner.

  Se alle bidrag fra AB Oasen, Trekroner. om organisering af fælles arbejde

  Friskoven

  Se alle bidrag fra Friskoven om organisering af fælles arbejde

  Rebild Park

  Se alle bidrag fra Rebild Park om organisering af fælles arbejde

  Gaias Have

  Se alle bidrag fra Gaias Have om organisering af fælles arbejde

  Sættedammen

  Se alle bidrag fra Sættedammen om organisering af fælles arbejde

  Firkløveren

  Se alle bidrag fra Firkløveren om organisering af fælles arbejde

  Kirkebakken Krogsbølle

  Se alle bidrag fra Kirkebakken Krogsbølle om organisering af fælles arbejde

Projektbeskrivelse og tidsplan

Projektbeskrivelse og tidsplan for opstartsfasen